Stoppa Skolverkets sexualisering av skolbarn

22 mars 2023
Epoch Times

Från höstterminen 2022 gäller en ny läroplan för grundskolan. Sexualkunskapen, omdöpt till Sexualitet, samtycke och relationer, tar nu större plats i undervisningen. Skolverket vill till exempel att barn utforskar sin sexualitet redan i förskolan. Detta är fel tänkt och riskerar att skada våra barn, anser Martin Lantz och medborgarinitiativet Vi tillsammans.

Länk till ursprungsartikeln