Tema stamceller: Tjugo år som revolutionerat stamcellsforskningen

16 februari 2023
Lunds universitet

Tack vare stamcellsforskningen förstår vi idag mycket mer om de tidigaste skedena i människans utveckling och vad som ligger bakom många av våra sjukdomar. Under de senaste åren har fältet revolutionerats med flera upptäckter som helt förändrat förutsättningarna för stamcellsforskningen.

Länk till ursprungsartikeln