Ukrainas förslag: Förbjud surrogatmödraskap till utlandet

09 maj 2023
Dagens Nyheter

Under kriget har den annars blomstrande surrogatindustrin i Ukraina ställts inför nya praktiska och etiska dilemman. Nu har ett förslag om att förbjuda surrogatarrangemang till utländska parter lagts fram i Ukrainas parlament.

Länk till ursprungsartikeln