Upprop mot surrogathandeln

20 april 2023
MittSkifte

Regering och riksdag är skyldiga att vidta åtgärder som motverkar att svenska medborgare utnyttjar utsatta kvinnor i fattiga länder. Vi kräver att Sverige omedelbart inför ett förbud mot internationella surrogatarrangemang och stoppar handeln med kvinnor och barn, självklart med hänsyn tagen till att barn som redan tillkommit på detta sätt inte ska drabbas. Företag som förmedlar eller marknadsför surrogatarrangemang bör inte få verka i Sverige då deras verksamhet strider mot kvinnors och barns rättigheter och svensk lagstiftning.

Länk till ursprungsartikeln