Välkommen bok om hiv

17 januari 2023
Läkartidningen

Hiv har kommit att bli ett kroniskt medicinskt tillstånd som kräver daglig och livslång medicinering. När följsamheten till behandling är god är möjligheten till ett normalt liv vad gäller hälsa, relationer och arbetsliv inte annorlunda än för vem som helst.

Länk till ursprungsartikeln