Abort ökar risken för bröstcancer, visar studie från Bangladesh

28 augusti 2013
En ny studie från Bangladesh, publicerad i Journal of Dhaka Medical College, visar att abort medför en markant ökad risk för bröstcancer. 

Studieledaren Suraiya Jabeen, docent i samhällsmedicin vid Dhaka Medical College, kom fram till att kvinnor i Bangladesh som har gjort abort visade sig ha en 20-faldig ökad risk att utveckla bröstcancer, jämfört med kvinnor som inte gjort abort. Enligt Professor Joel Brind från City University i New York är risken så hög därför att det handlar om "ett mått av relativ risk".

Kvinnor i Bangladesh har mycket traditionella mönster när det gäller barnafödande, vilket minskar risken för bröstcancer. Nästan alla kvinnor är gifta (97 procent, övriga är änkor), de får barn när de är runt 20 år, och alla barn ammas. Nittio procent får sitt första barn vid 21 års ålder eller tidigare (99 procent i kontrollgruppen). I regel tar de inga hormonella preventivmedel och gör inga aborter. Barnlöshet eller abort före första fullgångna graviditet (som båda innebär att kvinnan inte ammar) i en befolkning där bröstcancer är nästan obefintlig, gör att även små risökningar ger stort utslag.

Faktorer som i studien också visade sig påverka risken för bröstcancer var p-piller (1,47 gånger ökad risk); att ha fött barn vid eller före 21 års ålder (0,35-faldig minskad risk), att föda två eller fler barn (0,29-faldig minskad risk), och att öka tiden man ammade (0,30-faldig minskad risk).

Källa: ChristianNewswire (www.christiannewswire.com)