Abortsjuksköterskor i Japan lider av utbrändhet, visar ny studie

28 januari 2013

En ny studie från Japan visar att sjuksköterskor och barnmorskor som deltar i aborter visar tecken på utbrändhet, eftersom de anser att de aborterade barnen förtjänar att leva.

Studien, som utfördes vid universitetet i Kanazawa i slutet av 2011, har publicerats i facktidskriften Nursing Ethics (doi: 10.1177/0969733012463723) och tar upp viktiga stressfaktorer i samband med abortvård. Totalt 255 japanska barnmorskor och sjuksköterskor, som arbetar inom obstetrik och gynekologi och som svarat på en enkät, säger att de inte är likgiltiga över att behöva medverka vid aborter och att de känner empatisk leda, dvs. oförmåga att känna medlidande samt utbrändhet på grund av sitt arbete.

Enligt studien innebär empatisk leda bl.a. kronisk trötthet, irritation, ångest över att arbeta, försämring av fysiska krämpor och brist på glädje. Mest upprörande enligt vårdpersonalen är tanken på att de aborterade fostren förtjänar att leva samt att behöver röra dem när de mäts. Annat som orsakar stress är att behöva tillhandahålla aborter trots att man inte instämmer i anledningen till aborten samt oförmåga att acceptera abortvård som ett arbete.

Studieförfattarna anser att resultaten tyder på att det är en mycket påfrestande upplevelse för sjuksköterskor och barnmorskor att tillhandahålla aborter. De påpekar vidare att tidigare undersökningar har visat att sjuksköterskor i Japan i stort stöder legal abort men att de under den faktiska abortvården upplever en konflikt.

Studien visar också att ju fler tidiga aborter (de första 13 veckorna) en sjuksköterska eller barnmorska deltagit i föregående år, desto större är sannolikheten att hon lider av empatisk leda. Däremot kände de sig gladare ju fler förlossningar de hade deltagit i. Studieförfattarna rekommenderar att åtgärder vidtas för att säkerställa goda arbetsförhållanden för att minska utbrändhet och empatisk leda.

Källor: LifeSiteNews (www.lifesitenews.com) och Nursing Ethics (nej.sagepub.com)