Afrika: hivförebyggande studie misslyckas pga. ointresse bland unga kvinnor

05 mars 2013
En studie av hiv-förebyggande strategier bland kvinnor i Afrika har avbrutits eftersom studiedeltagarna, som oftast var unga och ensamstående, inte följde vårdplanen och underskattade smittorisken.

Den s.k. VOICE-studien skulle testa säkerheten och effekten av tre hiv-förebyggande strategier jämfört med placebo i form av ett vaginalgel och två olika sorters tabletter. Studieresultaten presenterades i helgen på konferensen Retroviruses and Opportunistic Infections i Atlanta. Det var tre strategier som testades bland drygt 5 000 sexuellt aktiva kvinnor mellan 18 och 45 år i Sydafrika, Uganda och Zimbabwe. Nästan hälften av deltagarna i studien var under 25 år, och majoriteten ogifta (79 procent). Studiedeltagarna i de tre grupperna fick rådet att ta de tilldelade tabletterna eller gelén en gång dagligen och fick gratis kondomer, regelbunden rådgivning om hur man kan minska risken för hivsmitta samt testning och behandling för sexuellt överförbara infektioner.

De presenterade studieresultaten gör gällande att de flesta deltagarna inte tog sina läkemedel varje dag och att ensamstående kvinnor under 25 år var de minst benägna att ta sina mediciner och därigenom utsattes för större risk att bli hivsmittade. Andelen nya hivinfektioner bland de unga kvinnorna var nästan tio procent på några av platser som medverkade i Sydafrika, vilket återspeglar en mycket hög förekomst av hivsmitta bland unga kvinnor här.
– Vi vet inte varför många deltagare i VOICE-studien inte följer de hiv-förebyggande strategierna. Vi måste fortsätta våra undersökningar för att hitta ytterligare verktyg, som accepteras och används av kvinnorna för att skydda sig mot smittan, säger läkaren Anthony S. Fauci, chef för amerikanska Institute of Allergy and Infectious Diseases.

Det pågår ytterligare två beteendestudier på VOICE-deltagarna, som skall visa varför kvinnorna inte använder läkemedlen. Resultat väntas senare i år.

Källor: Deutsches Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de) och Institute of Allergy and Infectious Diseases (www.niaid.nih.gov)