Amerikanska läkare botar hivsmittat barn

05 mars 2013
Amerikanska läkare har för första gången lyckats bota ett barn som smittats med hiv kort före födseln. En tidig, kraftig behandling förhindrade att viruset förökade sig; barnet är nu två år och bär endast på spår av viruset.

Barnet tar inga mediciner, har en normal förväntad livslängd och förväntas inte kunna smitta andra. Läkare är än så länge osäkra på varför behandlingen lyckades men anser att den kan hjälpa till att utrota viruset bland nyfödda. Fallet presenterades i helgen på konferensen Retroviruses and Opportunistic Infections i Atlanta, där den behandlande läkaren, Hannah Gay, förklarade att det handlar om att ett hivsmittat barn för första gången har kunnat botas, dvs. att standardtester är negativa för viruset, trots att det troligen finns en liten mängd kvar i kroppen.
– Nu, efter att barnet under minst ett år inte har tagit någon medicin, visar det sig att blodet är virusfritt även på de mest känsliga tester som finns tillgängliga. Vi förväntar oss att det här barnet har stora chanser till ett långt och hälsosamt liv. Vi hoppas behandlingen kan leda till samma resultat hos många andra utsatta barn, säger Hannah Gay till den brittiska tidningen The Guardian.

I det aktuella fallet var mamman ovetande om hivsmittan, vilken upptäcktes i samband med förlossningen.
– Hon var för nära förlossningen för att kunna ge de läkemedel vi brukar ge. Så barnets infektionsrisk var betydligt högre än vad vi brukar se, förklarar Hannah Gay.

Läkare började behandla barnet 30 timmar efter födseln och valde en mer aggressiv behandling, eftersom mamman inte hade fått någon behandling under graviditeten. Senare blodprov visade att barnet var smittat, troligen strax före födseln. Läkarna förväntade sig att barnet skulle behöva ta bromsmediciner livet ut, men inom en månad hade virusnivån sjunkit så lågt att rutinmässiga laboratorietester inte gav utslag. Efter 23 månader hittades spår av hiv i barnets blod men inga virus som var i stånd att föröka sig. Läkarna tror att barnet botades pga. den starka behandlingen kort efter födseln, vilket stoppade viruset från att sprida sig i kortlivade, aktiva immunceller och infektera andra, långlivade vita blodkroppar, som kan hysa hiv i åratal. Behandlingen skulle inte fungera på äldre barn eller vuxna, eftersom viruset redan har infekterat de vita blodkropparna.

I industriländerna har antalet barn som föds med hiv minskat dramatiskt genom bättre läkemedel och förebyggande strategier. Normalt ges hivsmittade kvinnor bromsmediciner under graviditeten för att minimera virusmängden i blodet. De nyfödda får läkemedel för att ytterligare minska risken för infektion, vilket kan stoppa omkring 98 procent av alla fall av smitta från mor till barn. Problemet är mycket allvarligare i utvecklingsländerna, och i Afrika söder om Sahara fick drygt 380 000 barn under 14 år, som i flesta fall fötts med hiv, bromsmediciner 2010. Nästan två miljoner fler barn i samma ålder i regionen är i behov av läkemedel.

Källor: The Guardian (www.guardian.co.uk) och Die Welt (www.welt.de)