Antalet britter som söker surrogatmamma utomlands ökar

15 januari 2013
Antalet par i Storbritannien som registrerar sina barn som födda av utländska surrogatmammor har nästan tredubblats på fem år, enligt tidningen The Independent.

Antalet ansökningar i Storbritannien om att överföra barn från surrogatmamma till föräldrar har ökat från 47 år 2007 till 133 år 2011. Medan siffrorna fortfarande är relativt låga, säger experter att de inte speglar den verkliga omfattningen av handeln, som drivs av agenturer i länder som Indien med bristande byråkrati och reglering.

Kommersiellt surrogatmoderskap är tillåtet i USA och i många andra länder inklusive Indien, där det legaliserades 2002. I Storbritannien är det förbjudet och endast kostnadsersättning får betalas till mamman, vilket gör det svårt för brittiska par att hitta surrogatmammor. Sedan lagen ändrades 2010 så att även homosexuella och ogifta heterosexuella par får använda surrogatmammor, har efterfrågan stigit ytterligare.
– Vi har kliniker i landet som samarbetar med utländska kliniker. Jag tror inte att myndigheten HFEA har tittat tillräckligt noga på detta, säger Marilyn Crawshaw, universitetslektor vid institutionen för socialpolitik vid universitetet i York, som publicerade uppgifterna.

Marilyn Crawshaw menar att det finns tecken som tyder på att antalet barn födda i Indien med brittiska föräldrar är långt fler än officiella uppgifter visar, vilket gör övervakningen mycket svår.
– Det finns oro för barnhandel. Världshälsoorganisationen höll ett möte om detta och i en rapport från 2011 beskrivs en surrogatliga i Thailand där 13 vietnamesiska kvinnor, sju av dem gravida, tvingats till surrogatmoderskap. Andra rapporter handlar om att indiska surrogatmammor utnyttjas, säger hon till The Independent.

Marilyn Crawshaw säger vidare att amerikanska socialarbetare har varnat för att minskningen av internationella adoptioner kan leda till att de byts ut med globalt surrogatmoderskap som den väg som föredras av dem som vill utöka familjen med ett "friskt" spädbarn utan hänsyn till etik eller mänskliga rättigheter.
– Lagen i vårt land säger att man inte kan köpa och sälja barn. Ändå beviljar domare föräldraskap i vanlig ordning, med bara ett rapp på fingrarna för föräldrarna, med hänvisning att barnets välfärd är det viktigaste. När folk åkte utomlands för adoption infördes skyddsåtgärder för att stoppa handel med barn. Skall vi ha samma problem igen med utländska surrogatmammor?, undrar advokaten Natalie Gamble, som specialiserat sig på surrogatmoderskap.

Källor: Genetics and Society (www.geneticsandsociety.rsvp1.com) och The Independent (www.independent.co.uk)