Även ateister abortmotståndare i USA

11 april 2013
I USA växer abortmotståndet även bland ateister. En rundfrågning bland ateister i Danmark visar emellertid att fenomenet än så länge är främmande där.

Patrick Ptomey från den amerikanska organisationen Secular ProLife, arbetar tillsammans med organisationerna Secular and Agnostic Pro-Life League samt Pro-Life Nonbelievers mot abort utifrån humanistisk synvinkel; enligt dem är foster människor och bör därför omfattas av mänskliga rättigheter.
– När jag säger till folk att jag är både ateist och abortmotståndare blir de mycket förvirrade, eftersom många ser dessa två saker som oförenliga. Detta tänkesätt är ett resultat av religionernas överdrivna besatthet av frågan, och den efterföljande "vi vill vara allt ni inte är"-inställningen bland ateister. Därför vill ingen av grupperna riktigt ha med oss ateistiska abortmotståndare att göra, enligt Patrick Ptomey.

Den danska nyhetstjänsten etik.dk rapporterar att man i Danmark varken bland ateister eller bland abortmotståndare har stött på ateistiska abortmotståndare men att båda grupperna har förståelse för fenomenet. Torben Riis från den danska organisationen Respekt for Menneskeliv menar att man inte behöver vara troende för att känna igen ett foster som människa.
– Vi säger ju inte: "Gud har sagt att ni inte får göra det", utan vi säger att mänskligt liv börjar vid befruktningen. Det är ett biologiskt faktum, och den enda exakta vetenskapliga gränsen vi har för att definiera liv är vid befruktningen, säger han.

Läkaren och ateisten Søren Mehl Knudsen stödjer fri abort, eftersom han anser att det är grundläggande att kvinnor har rätt att bestämma över sina egna kroppar, en syn han inte menar har något att göra med hans medlemskap i en ateistisk förening.
– Ett ställningstagande för abort har inget, eller borde inte ha något, att göra med att vara troende eller inte. Man ska ju inte vara abortmotståndare därför att man tror på Gud, utan därför att man tycker att det är en dålig idé att ta bort fostret, säger han.

Søren Mehl Knudsen kan följa Torben Riis logik i att definiera livets början med befruktningen, eftersom det är svårt att argumentera för att den danska abortgränsen vid 12 veckor skulle vara bättre än den svenska vid 18 veckor. Han menar vidare att det är svårt att ge en exakt definition på när en människa blir en människa, men tror att det skulle bli givande diskussioner i den ateistiska föreningen, om där fanns några abortmotståndare.

Thorkild Svendsen från Humanisterna beskriver sin organisation som icke-religiöst humanistisk och är inte heller främmande för idén. Han förhåller sig dock något mer skeptisk till förenligheten mellan Humanisternas etiska grund och abortmotstånd.
– Personligen anser jag att det är svårt att få ihop, men inte helt oförenligt. Det är mycket viktigt för oss att man har rätt att utveckla sin egen etik, säger han.

Källa: Etik.dk (www.etik.dk)