Barns celler finns i mammans hjärna

24 januari 2013
Amerikanska forskare har upptäckt att celler från barn förekommer i deras mammors hjärnor, vilket visar att länken mellan mor och barn är djupare än tidigare antagit.

Det var redan i höstas som amerikanska forskare publicerade sina fynd i facktidskriften Public Library of Science om att en viss typ av fosterceller går över i mammans kropp. Tidigare djurstudier visar att fostercellerna liknar stamceller på det sätt att de är i stånd att utvecklas till en mängd olika vävnader och kan underlätta vävnadsreparation: när en honråtta med skadat hjärta undersöktes upptäcktes fosterceller i hennes hjärta som differentierats till hjärtceller som hjälpte att reparera skadan.

Fosterceller har även hittats i honors hjärnor i andra djurstudier, och för att ta reda på om samma sak händer i mammors hjärnor undersökte den amerikanska gruppen hjärnor från avlidna kvinnor. I 63 procent av proverna hittade de bevis för att delar av Y-kromosomer från foster kan passera blod-hjärnbarriären och lagras i mammans hjärna.

Man tror också att cellerna kan påverka immunförsvaret på så sätt att de efter en graviditet känns igen av mammans immunsystem, eftersom fostret till hälften är genetiskt identiskt med sin mamma, och ändå delvis främmande. Man misstänker att det skärper mammans immunsystem till att vara uppmärksam på celler som liknar den egna kroppens, men med vissa genetiska skillnader. Cancerceller, som uppstår på grund av genetiska mutationer, är sådana celler, och det finns studier som tyder på att fostercellerna kan stimulera immunförsvaret till att hejda tillväxten av tumörer. Exempelvis påträffas fler fosterceller i blodet hos friska kvinnor jämfört med kvinnor med bröstcancer. Forskarna i den aktuella studien kunde också konstatera att de avlidna kvinnor som hade lidit av Alzheimers sjukdom hade färre fosterceller i hjärnan än övriga kvinnor.

Källor: Public Library of Science (www.ncbi.nlm.nih.gov) och Scientific American (www.scientificamerican.com)