Belgien röstar för dödshjälp för barn och dementa

28 november 2013
Ett utskott i Belgiens parlament röstade igår med stor majoritet för att legalisera dödshjälp för obotligt sjuka barn och dementa.

Lagförslaget behöver fortfarande gå till omröstning i hela parlamentet, men analytiker räknar även där med ett godkännande. Därmed blir Belgien det första landet i världen att ta bort åldersgränsen för dödshjälp. Lagförslagets försvarare framhåller dock att det kommer att finnas olika skyddsåtgärder mot missbruk av lagen, t.ex. att en psykolog måste utvärdera barnets förmåga att välja att dö samt att föräldrarna måste godkänna barnets beslut.
– Det här är ett viktigt steg, inte bara för de minderåriga själva, utan också för de läkare som konfronteras med sådana situationer, säger senator Jean-Jacques De Gucht, som stöder lagen.

Nederländerna tillåter dödshjälp för barn från tolv år, men endast fem fall har registrerats sedan 2002. Den nya lagen i Belgien har dock ingen hänvisning till barnets ålder. Lagförslaget kritiseras då man menar att det är omöjligt att avgöra om ett barn kan fatta ett sådant beslut.
– De säger ibland att åldersgränser är godtyckliga, men att försöka bedöma om en minderårig kan fatta ett sådant beslut är ännu mer godtyckligt, säger senator Els Van Hoof, som är mot den nya lagen.

Belgien har redan i dag en av världens mest liberala lagstiftningar i fråga om dödshjälp, och ett flertal fall av dödshjälp till människor som inte varit döende har kommit upp till ytan den senaste tiden, däribland en transsexuell man som var missnöjd med sin könsoperation samt ett tvillingpar som förlorat synen. 

Källa: The Guardian (www.theguardian.com)