Belgiska läkare ger dödshjälp till döva tvillingar som var rädda att bli blinda

17 januari 2013

Ett par döva tvillingbröder fick föra månaden dödshjälp i Belgien med motiveringen att de höll på att bli blinda.

Marc och Eddy Verbessem, 45 år gamla, var inte allvarligt sjuka men tyckte, enligt läkarna, att det skulle vara outhärdligt att inte kunna se varandra. Dödshjälp är lagligt i Belgien vid outhärdligt lidande, men en annan läkare hade tidigare avböjt att ge männen dödshjälp eftersom han inte ansedde att framtida blindhet var vad lagstiftningen avser med outhärdligt lidande.

Enligt tvillingarnas äldre bror arbetade de som skomakare och bodde tillsammans. Att bli blinda skulle ha gjort dem beroende av andra, och de ville inte flytta till ett särskilt boende. Läkaren David Dufour från universitetssjukhuset i Bryssel, var beredd att ge bröderna en dödlig injektion.
– Det var en lättnad att se slutet på deras lidande. De drack en kopp kaffe i hallen, det gick bra och de talade med varandra. Avskedet från föräldrarna och brodern var lugnt och vackert. Till sist vinkade de och sedan var de borta, berättar läkaren i en tv-intervju.

Dödshjälpsmotståndare har länge hävdat att legaliserad dödshjälp även med till synes strikta skyddsåtgärder oundvikligen leder till att det missbrukas samt till en gradvis utvidgning av omständigheter då dödshjälp bedöms vara acceptabelt, och Belgiens styrande socialistparti lade nyligen fram ett förslag om dödshjälp för minderåriga och patienter med Alzheimers sjukdom.
– Det är uppenbart att det som sker i Belgien är den logiska förlängningen av att legalisera dödshjälp. Om det är acceptabelt att döda en grupp människor i samhället genom dödshjälp så kommer det snart att bli acceptabelt att döda andra samhällsgrupper genom dödshjälp. Dessa män led inte, de var inte sjuka, men man ansåg att det skulle vara bättre för dem att vara döda, kommenterar Alex Schadenberg, ordförande för den kanadensiska organisationen Euthanasia Prevention Coalition.

Den amerikanske bioetikern Wesley J. Smith instämmer:
– I ett moraliskt sunt samhälle skulle David Dufour förlora sin läkarlegitimation och ställas inför rätta för mord. Men Belgien passar inte längre in på denna beskrivning. När dödande ses som ett svar på mänskligt lidande blir begreppets innebörd mycket tänjbart.

År 2011 förekom 1 133 rapporterade fall av dödshjälp i Belgien, en siffra som stadigt har vuxit sedan dödshjälp legaliserades 2002. Studier har visat att nästan hälften av all dödshjälp inte rapporteras. I en rapport i slutet av förra året från Europeiska institutet för bioetik visades att missbruk av dödshjälp är vanligt i landet, och att det "trivialiserats". Rapporten gör gällande att "inledningsvis legaliserat under mycket strikta villkor har dödshjälp gradvis blivit en mycket normal och även vanlig handling som patienterna bedöms ha rätt till". Andra studier har funnit oroväckande hög förekomst av dödshjälp utan att någon uttrycklig begäran yttrats, när patienterna ligger i koma eller har demens, skriver LifeSiteNews.

Källor: LifeSiteNews (www.lifesitenews.com) och Deutsches Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de)