Danska läkare uppmuntrar kvinnor att inte skjuta upp barnafödande

18 september 2013
Sjukhuset Rigshospitalet i Köpenhamn öppnade Danmarks första fertilitetsrådgivningsavdelning för två år sedan. Efterfrågan rapporteras vara stor och klinikens telefoner ringer oavbrutet.

Det föds för få barn, vi är för gamla när vi gör det, männen spermiekvalitet är för låg, och andelen assisterad befruktning ökar. Med de argumenten öppnades Rigshospitalet landets första fertilitetsrådgivning, och intresset var stort från början. På rådgivningssamtalen uppmanas besökarna att komma igång med barnafödande innan det är för sent och uppmärksammas på möjliga konsekvenser av att skjuta upp familjebildning.
– Vi kan inte tala om för folk vad de ska göra, men vi måste förklara för dem att naturen kan spela dem ett spratt om de planerar att skaffa barn vid 35-40 års ålder, säger Anders Nyboe Andersen, professor och överläkare vid Rigshospitalet.

Inspirerad av fertilitetsrådgivningen i Köpenhamn har även sjukhuset i Horsens startat en rådgivningstjänst. Det har bland sina uppgifter att informera om "hur säkert det är att skjuta upp barnafödandet" och patienter från regionen Midtjylland och även från Köpenhamn, där väntetiden är lång, strömmar till. Enligt överläkaren Finn Hald, som leder rådgivningen i Horsens, kan besökarna delas in i två grupper: kvinnor i åldern 35 år och äldre, som ännu inte har hittat rätt partner samt par mellan 25 och 28 år, som just  avslutat sina studier, hittat hus, köpt två bilar, behöver tid för karriär och vill veta hur länge de kan vänta med barn.
– Jag tar varje tillfälle att uppmuntra människor att få barn medan det finns tid. Och när de gifter sig och får barn, kommer jag att säga till dem att de inte skall vänta tills de är 35, säger Finn Hald.

Det finns gott om forskning som stöder Finn Halds rekommendationer. En nordisk undersökning bland universitetsstudenter visar att mer än hälften av manliga studenter underskattar ålderns betydelse för kvinnlig fertilitet och felaktigt tror att kvinnors fertilitet först minskar kraftigt när de fyllt 45.

Fertilitetsrådgivning hanteras och finansieras av de danska regionerna, motsvarigheten till Sveriges landsting. Ulla Astman, regionsordförande för norra Jylland och ordförande i regionernas vårdkommitté, anser att de två fertilitetsrådgivningarna fyller en viktig uppgift, men avslöjar att det inte finns planer på liknande kliniker på andra håll i landet.
– Det finns några bra projekt som har börjat men de är på försök, och vi måste först se hur de fungerar innan vi öppnar ytterligare mottagningar. Det är också dyrt. Så om erbjudandet skall byggas ut krävs det mer finansiering, även om en ökning av födelsetalen är en positiv samhällsekonomisk utveckling, säger hon.

Källa: Kristeligt Dagblad (www.kristeligt-dagblad.dk)