Danska läkare varnar för HPV-vaccins biverkningar

09 september 2013
I Danmark har dryga 350 000 flickor och unga kvinnor vaccinerats med HPV-vaccinet, som skyddar mot de flesta av de virus som kan orsaka livmoderhalscancer. Två danska läkare varnar nu för allvarliga biverkningar av vaccinet, som kan förekomma i sällsynta fall, och manar till uppehåll i vaccinprogrammet tills biverkningarna blivit utredda.

I Danmark får varje år cirka 400 kvinnor livmoderhalscancer och var tredje dag avlider någon i sjukdomen. Sundhedsstyrelsen, den danska motsvarigheten till socialstyrelsen, bedömer att 280 av de 400 fallen kan förebyggas genom att ge flickor runt 12 år HPV-vaccin samt undersöka kvinnor från 23 års ålder för cellförändringar som kan utvecklas till livmoderhalscancer, och menar att fördelarna med vaccinet uppväger eventuella biverkningar.

Sundhedsstyrelsen har fram till 26 augusti i år fått nästan 800 rapporter om misstänkta biverkningar av HPV-vaccinet. Av dem har 129 klassificerats som allvarliga. I juli hade Patientforsikringen, den instans som beslutar om skadestånd till patienter, fått tio anmälningar om skador som orsakats av HPV-vaccinet. Två av dem har nu erkänts och det har utbetalats miljonbelopp i kompensation till en 12-årig och en 14-årig flicka. Ändå hävdar Sundhetsstyrelsen att vaccinering bör vara en del av barnvaccinationsprogrammet för flickor.
– Vaccinets effekt och biverkningar har studerats oerhört noga och vi har noggrant följt biverkningar i Danmark sedan 2009 och måste säga att fördelarna är fler än nackdelarna, säger Søren Brostrøm, enhetschef på Sundhedsstyrelsen.

Husläkarna Stig Gerdes från Fredericia i sydöstra Jylland och Claus Werner Jensen från Birkeroed i Nordsjälland, fruktar dock att det finns många fler som har biverkningar men som inte kopplar dem till vaccinet och därför inte inrapporterar dem. Därför har de beslutat att inte längre ge HPV-vaccinet till sina patienter.
– Jag tvivlar inte på att det är giftigt för kroppen. Programmet bör stoppas nu, säger Stig Gerdes, till DR Nyheder, och han får medhåll av Claus Werner Jensen, som inte längre vill ge vaccinet eftersom oron för närvarande väger tyngre än fördelarna.

HPV-vaccinet rekommenderas i de flesta länder och ingår numera i många länders allmänna vaccinationsprogram. Regeringen i Japan beslutade dock i juli att stoppa sin rekommendation för HPV-vaccinet på grund av potentiella biverkningar, skriver The Tokyo Times. Japanska flickor kommer fortfarande att kunna vaccineras gratis, men från och med nu kommer de att informeras av vårdgivare att hälsoministeriet inte rekommenderar det.

Källor: DR Nyheder (www.dr.dk) och The Tokyo Times (www.tokyotimes.com)

Fotnot: I Sverige ingår vaccination mot HPV i det allmänna vaccinationsprogrammet sedan 2010 och erbjuds till alla flickor födda 1999 eller senare. Enligt en ännu inte offentliggjord studie, genomförd av danska Statens Serum Institut och Karolinska Institutet, på en miljon flickor mellan 10 och 18 år i Danmark och Sverige varav 300 000 vaccinerats för HPV, finns ingen ökad risk för att drabbas av de 53 olika sjukdomar man studerat närmare, enligt Anders Peter Hviid, forskare vid Statens Serum Institut.