Ettbarnspolitiken börjar ifrågasättas av Kinas tjänstemän

29 januari 2013

Allt fler äldre, för få i arbetsför ålder och höga sociala kostnader har lett till att en hög tjänsteman i Kina nu ifrågasatt ettbarnspolitikens framtid.


Det är sällsynt att högt uppsatta kinesiska tjänstemän talar ut till hela världspressen, vilket hände när chefen för Kinas nationella statistikbyrå, Ma Jiantang, nyligen offentliggjorde förra årets statistik. Den visar att antalet personer i arbetsför ålder (15-59 år) nu har minskat med 3,5 miljoner. Det är tidigare än väntat, varför Ma Jiantang tog upp det känsliga ämnet:
– Kina bör överväga möjligheten för en mer "lämplig och vetenskaplig familjeplanering", sade Ma Jiantang.

Även om det fortfarande finns över 937 miljoner kineser i arbetsför ålder, kommer antalet fortsätta att minska under de kommande åren. Antalet äldre är idag ca 200 miljoner och förväntas öka till uppskattningsvis 360 miljoner år 2030.
– Om detta fortsätter, kommer det inte att finnas några skattebetalare, inga arbetare och ingen att ta hand om de äldre, varnar Gu Baochang, professor i demografi vid Renminuniversitetet i Peking, till nyhetsbyrån Reuters.

Under de senaste åren har frågan diskuterats flera gånger och nu har debatten åter blossat upp i samband med partiledarbytet i höstas som förde Xi Jinping till makten som partiledare och tillträdande president. Förutom den minskade arbetskraften har ettbarnspolitiken också andra konsekvenser: enligt den senaste statistiken föds nu 118 pojkar per 100 flickor i Kina.

Forskare i Australien kom nyligen fram till att unga, som fötts under ettbarnspolitiken, är mindre samvetsgranna och villiga att ta risker än sina föräldrar, och därmed kanske mindre benägna att bli företagare, och myndigheterna har lovat att mjuka upp det tvång man använder för att driva igenom ettbarnspolitiken. Trots det görs med jämna mellanrum nya avslöjanden om övergrepp; i fjol kom det fram att en kvinna hade tvingats till abort i sjunde månaden, vilket ledde till stor indignation både i Kina och internationellt. 

Flera tankesmedjor har uppmanat den nya politiska ledningen att mjuka upp ettbarnspolitiken, men Wang Xia, minister med ansvar för familjeplanering, fastslog förra veckan att den kommer att upprätthållas. Vissa provinser har till och med skärpt reglerna; i den sydkinesiska staden Shenzhen måste familjer med fler än ett barn, nu betala vite på sex gånger genomsnittslönen, skriver Kristeligt Dagblad.

Källa: Kristeligt Dagblad (www.kristeligt-dagblad.dk)