Europaparlamentet avvisar kontroversiell rapport om bl.a. abort inom EU

11 december 2013
Efter en månad av intensiva debatter om en rapport om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Europa, den s.k. Estrelarapporten, röstade en majoritet av Europaparlamentets ledamöter på tisdagen ner rapporten.

Respekt har tidigare skrivit om den så kallade Estrelarapporten, som skrivits av vänsterpolitikern Edite Estrela från Portugal. Den innehöll en uppmaning till EU:s medlemsländer om att verka för sexuella och reproduktiva rättigheter, inklusive fri abort, samt obligatorisk sexualundervisning för barn i alla åldrar, liksom en rad rekommendationer för EU:s utvecklingsbistånd.

I vanliga fall passerar liknande icke-bindande rapporter, som görs för att ge motiveringar för nya lagar och finansiering, EU-parlamentet utan mycket uppmärksamhet, men i detta fall reagerade många EU-medborgare mot en agenda som man ansåg var mot deras övertygelse om föräldrars rättigheter vad gäller undervisning i skola och förskola, EU:s begränsning till lagstiftning inom endast vissa områden, samt vårdpersonals rätt till samvetsfrihet. En bred kampanj fördes dagarna före omröstningen, och EU-parlamentet röstade med 334 röster för (samt 327 emot) en alternativ rapport, som i stället markerar EU-ländernas rätt till självständighet i dessa frågor.

Initiativtagarna till den ursprungliga rapporten var enligt Edite Estrela lobbygrupper som European Womens' Lobby, Amnesty International, Women's Platform, ILGA Europe, Catholics for Choice, International Planned Parenthood Federation, European Humanist Federation, European Parliamentary Forum on Population and Development.

Källa: European Dignity Watch (www.europeandignitywatch.org)