Europarådet godkänner klagomål om samvetsfrihet för vårdpersonal mot Sveriges regering

30 september 2013
Ett kollektivt klagomål mot Sverige regering för att inte erkänna Europarådets resolution om samvetsfrihet för vårdpersonal, som förbundet för katolska familjeföreningar (FAFCE) lämnade in i våras, har blivit godkänt av Europarådets kommitté för sociala rättigheter.

Det var i mars som FAFCE lämnade in ett kollektivt klagomål mot den svenska regeringen gällande bristande respekt för rätten till grundläggande samvetsfrihet för vårdpersonal, som föreskrivs i den Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och som Europarådet antog en resolution om hösten 2010. Enligt klagomålet brister regeringen i respekt inte bara mot resolutionen utan även mot det demokratiska arbetet i Europarådets parlamentariska församling i.

Europarådets kommitté för sociala rättigheter har nu godkänt FAFCE:s klagomål och förklarar i sitt beslut att de "anser att familjepolitik och familjerättigheter omfattar moderskap, fortplantning och utveckling av mänskligt liv". Man har därför beslutat att titta närmare på klagomålet, och den svenska regeringen kommer att uppmanas av Europarådets kommitté att ge ett skriftligt yttrande om klagomålet före den 7 november.

Förbundet för katolska familjeföreningar, FAFCE, har status som icke-statlig organisation (NGO) med närvarorätt i Europarådet och representerar familjeintressen i den politiska arenan ur ett katolskt perspektiv, på grundval av katolska kyrkans sociallära och familjeundervisning. FAFCE lämnade in klagomålet i samarbete med de svenska organisationerna Kristna läkare och medicinare (KLM) och stiftelsen Pro Vita.

Källa: FAFCE (www.fafce.org)