Fertilitetsindustrin sätter press på människor att ”skaffa” barn, anser professor

15 oktober 2013
I Danmark har fertilitetsbehandling utvecklats till en mångmiljonindustri. Samtidigt sätter möjligheterna press på många att ”skaffa” barn, menar en professor vid Aalborgs universitet.

För 30 år sedan föddes det första barnet efter provrörsbefruktning (ivf) i Danmark. I hela världen har över fyra miljoner barn fötts med hjälp av ivf, och i Danmark föds ungefär var tionde barn efter assisterad befruktning.
– Jag gläder mig nästan dagligen över att det vi skapade fungerade, och fortfarande fungerar. Att hjälpa förverkliga dessa människors önskan om ett barn kan jag bli hög av, säger överläkare och professor i humanreproduktion Svend Lindenberg, som var en av de tre pionjärerna i Danmark.

Idag leder han Copenhagen Fertility Center, den största privata fertilitetskliniken i Danmark. Fertilitetsbehandling har under åren blivit en global industri där Danmark är en av de starka aktörerna, både vad gäller medicintekniska produkter som hormoner, nya tekniker och behandlingar. Sektorn omsatte 1,1 miljarder danska kronor 2011 och sysselsatte 1 000 personer.
– Det är en nischbransch i Danmark i fråga om storlek, men det är en riktigt stark bransch internationellt eftersom vi har stor kompetens på området. Jämfört med andra länder är vi stora när man ser på forskning, patent, artiklar och liknande mätinstrument. Många av dessa företag som läkemedelsföretag, utrustningstillverkare och spermabanker exporterar nästan över 90 procent av det de tillverkar. Detta tyder på att de är internationellt konkurrenskraftiga, säger ekonomen Christian Jervelund från konsultföretaget Copenhagen Economics.

Fertilitetsbehandling handlar inte enbart om nyckeltal; möjligheten att barn skapas i ett laboratorium har även förändrat synen på att överhuvudtaget få barn, anser Stine Willum Adrian, biträdande professor vid Institutionen för lärande och filosofi vid Aalborgs universitet.
– Det är en metod som används över hela världen, och så många barn har fötts med hjälp av det att det har fått ganska påtaglig inverkan på vår förståelse av hur barn blir till. Samtidigt har tekniken bidragit till att skapa mer press och stark förväntan på alla att det är möjligt för alla att skaffa barn. Om man inte kan på naturlig väg, får man barn med teknikens hjälp, vilket också har lett till att man idag måste argumentera starkare för varför man väljer att inte få barn, säger hon till den danska tidningen Kristeligt Dagblad.

Källa: Kristeligt Dagblad (www.etik.dk)