Fler blir mammor efter 40 i Danmark

27 februari 2013
Enligt det danska forskningsinstitutet Statens Seruminstitut (SSI) sattes nytt rekord i fjol vad gäller antalet barn födda av mammor mellan 40 och 45 år. Många föddes med hjälp av konstgjord befruktning.

Andelen barn födda till mammor över 40 har aldrig varit högre i Danmark. Enligt uppgifter från det danska forsningsinstitutet SSI föddes drygt 2 000 barn till mammor över 40 förra året, vilket är en fördubbling de senaste 20 åren.
– Hela samhället har förändrats mycket. Vi blir äldre och äldre och friskare och friskare. Vi ser oss som tio år yngre. Medan vår sociala ålder har flyttats har vår biologiska ålder inte det. Många av dessa barn är förmodligen födda efter konstgjord befruktning. När kvinnor är över 40 år gamla och kommer till oss tror de att vi kan göra en hel del, men chansen att bli gravid är mindre än tio procent, säger Karin Erb, chefsbiolog vid Odense universitetssjukhus och ordförande i danska fertilitetssällskapet.

I Danmark får den offentliga vården bara erbjuda ivf till kvinnor fram tills de fyllt 41. Därefter får de söka behandling inom privatvård, där man får ge konstgjord befruktning tills kvinnan fyller 46. Enligt uppgifter från det danska fertilitetssällskapet utfördes 33 procent av alla behandlingar 2011 på privata fertilitetskliniker på kvinnor över 40 år.

Mogens Nygaard Christoffersen, forskare vid Danmarsk Nationale Forskningscenter for Velfærd, menar att siffrorna måste ses mot bakgrund av den ekonomiska krisen.
– Krisen drabbar unga människor, som vill gifta sig och få barn. Det finns osäkerhet på arbetsmarknaden, och då väntar man med att få barn. De som är över 35 år gamla är mer etablerade och mindre utsatta. Men de kanske redan har väntat ett tag med att få barn och då är det sista chansen, eftersom det är svårt rent biologiskt att bli gravid i den åldern, säger han.

Att bli föräldrar vid 40 har både fördelar och nackdelar, menar Else Guldager, sjuksköterska och doktor i hälsovetenskap:
– De äldre är lika bra föräldrar, men åldern gör skillnad. Man blir mer känslig för sömnlösa nätter, man saknar sin ungdomliga bekymmerslöshet, och i slutändan förlorar barn till äldre statistiskt sett sina föräldrar tidigare än barn vilkas föräldrar är i 20-årsåldern. Omvänt är många äldre föräldrar mer avslappnade, de har mer tid och ett mindre hektiskt liv än yngre, eftersom utbildning och karriär för de flesta är överstökat. De är varken sämre eller bättre – utan en annan typ av föräldrar. Många av dem som väljer att bli mamma sent är troligen singelmammor – det vill säga kvinnor som får barn utan partner, säger hon till den danska tidningen Kristeligt Dagblad.

Källa: Kristeligt Dagblad (www.kristeligt-dagblad.dk)