Flertal läkare i Nederländerna ger överdoser för att påskynda dödsfall

11 december 2013
En undersökning i Nederländerna visar att en av tio husläkare har gett döende patienter en överdos morfin eller annat smärtstillande läkemedel för att påskynda döden, rapporterar tidningen de Volkskrant.

Det är det nederländska tv-programmet Altijd Wat som gjort en enkätundersökning bland 866 husläkare efter fallet med en läkare, som begick självmord efter att hälsoministeriet påbörjat en undersökning av hans behandling av en obotligt sjuk cancerpatient, som fick en mycket hög dos morfin.
– Om en obotligt sjuk patient lider, trots rätt dos läkemedel, då ger jag henne så mycket som jag tror behövs. Riktlinjer är irrelevanta vid sådana tillfällen, säger en anonym läkare.
– Ett för den döende värdelöst resultat av mina handlingar, kan inte ursäktas med hänvisning till riktlinjer, säger en annan läkare som har överdoserat läkemedel.

Sju procent av de tillfrågade husläkarna uppger att de ibland har startat palliativ sedering för tidigt, innan det förekommit någon svårbehandlad smärta eller ångest, och sex procent rapporterar att de inte håller sig till gällande riktlinjer. Professor Agnes van der Heide är inte överraskad över uppgifterna och hänvisar till undersökningar som visar att läkare sammanlagt 550 gånger per år överdoserar morfin, som en dold form av dödshjälp.
– Vi vet alla att läkare ibland använder palliativ sedering för att avsluta liv. Men det faktum att de medger detta är nytt, säger hon till de Volkskrant.

Palliativ sedering i livets slutskede innebär att patientens medvetandenivå sänks med hjälp av läkemedel, vilket görs i ett fåtal fall när patienten är döende, när annan smärtlindring eller ångestdämpande medicin inte hjälper. Syftet med palliativ sedering är symtomlindring, inte att förkorta livet.

De nederländska läkarföreningarna KNMG och LHV menar att döendet inte alltid kan uttryckas i riktlinjer och att det kan krävas avvikelser från normala doser, till exempel när patienten inte svarar på medicineringen. De kommer nu att undersöka om husläkare har andra skäl att avvika från riktlinjerna, skriver de Volkskrant.

Källor: De Volkskrant (www.volkskrant.nl) och Expatica (www.expatica.com)