Flickor väljs bort även i Europa

21 januari 2013
Det är inte endast i Kina och Indien som ofödda flickor aborteras pga. kön. Ny statistik från FN: s befolkningsfond (UNFPA) visar att det även förekommer i Europa, särskilt på Balkan, i högre grad än man hittills trott.

Att det föds 105 pojkar på 100 flickor anses biologiskt normalt, en naturlig obalans som rättas till av att dödligheten bland pojkar är högre. I vissa regioner i bl.a. Kina och Indien föds dock mellan 120 och 130 pojkar på 100 flickor, något som på senare tid blivit allt mer uppmärksammat. Befolkningsexperten Christophe Guilmoto från Institutet för utveckling vid Descartesuniversitetet i Paris uppskattar att det i hela Asien saknas cirka 117 miljoner kvinnor. Han har undersökt den världsomspännande obalansen mellan könen i många år och är författare till den nya UNFPA-studien.

Studien avslöjar att det i Albanien föds 112 pojkar på 100 flickor; i Kosovo och Montenegro är siffran 110 respektive 109 pojkar. Som orsak pekas på traditionella familjestrukturer med pojkar som i regel är familjens arvtagare och som förväntas föra namn och traditioner vidare, medan kvinnor lämnar sin familj när de gifter sig.

Med hjälp av ultraljud kan fosters kön ses efter 14:e graviditetsveckan, men så långt in i graviditeten är abort olagligt i många europeiska länder, liksom abort pga.kön. Födelsetalen i länder som Albanien och Makedonien visar att lagarna ignoreras – antingen med hjälp av illegala aborter eller genom att hävda annat än könsselektion som skäl. Studien visar också att antalet tvångsäktenskap med minderåriga flickor och antalet självmord bland kvinnor ökar.

Kvinnorättsaktivister ser hur könsselektion som företeelse blir vanligare inom EU, enligt nyhetstjänsten Genetics and Society. Danska medier rapporterade i höstas om hur danska kvinnor reser till Sverige för att göra sena aborter, samtidigt som studier från Norge och Storbritannien tyder på obalans mellan könen bland invandrare från vissa länder i Asien, särskilt när det gäller andra och tredje barnet.  Christiane Woopen, tysk expert i medicinsk etik, menar att könsselektion också sker vid preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD). Därför arbetar hon för att PGD skall förbli undantag i Tyskland, där varje ärende måste behandlas av ett etiskt råd. 
– Problemet kvarstår när PGD utförs mer släpphänt i andra europeiska länder. Europeisk statistik visar att det finns par som har tre barn av samma kön, och som endast får ett embryo av det motsatta könet implanterat, säger hon.

Europarådet uttryckte hösten 2011 sin oro i en resolution över att "prenatal könsselektion har nått oroväckande proportioner", men EU har inget lagligt inflytande i frågan, eftersom abortlagstiftning är enskilda länders ansvarsområde, och EU kan därför inte trycka på för förbättringar i kandidatländerna som Albanien och Makedonien.

Franziska Brantner, tysk miljöpartist i Europaparlamentet i Bryssel, tror inte att strängare abortlagar är lösningen, snarare sociala förbättringar och program som bekämpar fattigdom, tillsammans med attitydförändring.
– Det är inte bara en hälsofråga, utan även en fråga om mänskliga rättigheter. Vad vi behöver är en förändring av medvetenheten om jämställdhet, fastslår hon.

Källa: Genetics and Society (www.geneticsandsociety.rsvp1.com)