Föräldrar i Tyskland tillåts registrera namn på missfall och tidigt dödfödda barn

21 maj 2013
I Tyskland får nu dödfödda barn som väger mindre än 500 gram registreras i födelseregistret. 

I Sverige blir barn som föds döda efter graviditetsvecka 22 folkbokförda sedan 2008, vilket underlättar för föräldrarna att begrava barnen. Tyskland har nu gått ett steg längre och tillåter att även barn som väger mindre än 500 gram registreras, oberoende på graviditetens längd. Även Frankrike tillåter detta sedan 2008.
– Kostnaden av en sådan förändring är liten, resultatet för många tyska föräldrar stort. Vi diskuterar med rätta hela tiden frågan om när mänskligt liv börjar. Då är det bara logiskt att ge det tidiga livet i livmodern ett namn även om det dör före förlossningen. Hur ett samhälle behandlar sina döda säger ofta väldigt mycket om hur livet värdesättas, säger den tyska familjeministern Kristina Schröder.

Föräldrar får med de nya reglerna möjligheten att ta avsked, sörja och begrava sitt dödfödda barn. Tidigare var det inte möjligt att registrera barn som fötts döda med mindre födelsevikt än 500 gram. Om barnets kön inte är tydligt får det förblir öppet i intyget men uppgift om förnamn blir ändå möjligt. Även föräldrar som tidigare fått ett tidigt missfall kommer nu att få möjlighet att retroaktivt registrera sitt barn.

Källa: Bundesministerium für Familie (www.bmfsfj.de)