Forskning om abortrisker presenteras på världshälsomöte

30 maj 2013
Vid årets världshälsomöte i Genève i veckan presenterades en forskningsöversikt, som visar att kvinnor riskerar lida på flera sätt efter abort.

Det var organisationerna Minnesota Citizens Concerned for Life Global Outreach (MCCL GO) och National Right to Life Educational Trust Fund (NRLC) som vid årets möte för World Health Assembly (WHA), det beslutsfattande organet för Världshälsoorganisationen WHO, presenterade sin rapport "How Abortion Hurts Women", en översikt av omfattande forskning om abortrisker från flera länder. Bland de dokumenterade komplikationer som diskuterades var blödning, infektion, skador på livmoderhalsen, livmoderperforering, bäckensjukdom och kvarvarande vävnadsrester från foster eller moderkaka. Studier från Finland, Danmark och USA har tidigare kommit fram till att mödradödligheten är märkbart högre efter abort jämfört med efter förlossning.

Långsiktiga risker med abort, som att en påföljande graviditet slutar med för tidig födsel, infertilitet, cancer, missfall, utomkvedshavandeskap och lågt liggande moderkaka, kan avsevärt försvåra framtida graviditeter samt innebära en ökad risk för negativa psykosociala konsekvenser, enligt rapporten. En metaanalys som 2011 publicerades i facktidskriften British Journal of Psychiatry, fann en 81 procents ökad risk för psykiska problem för kvinnor som gjort abort. Likaså har ångest, depression, alkohol-och droganvändning, relationsproblem och suicidalt beteende visat sig öka efter abort. I utvecklingsländerna ökar dessa faror eftersom grundläggande mödrahälsovård är otillgänglig.
– Förekomsten av mödradödlighet bestäms främst av kvaliteten på mödrahälsovården. Legalisering förbättrar inte resultaten, utan ökar bara antalet kvinnor som utsätts för abortrisker, säger Jeanne Head, en av ledarna för National Right to Life och organisationens FN-representant.

MCCL GO och National Right to Life uppmanar WHA att koncentrera sina resurser på att förbättra kvinnors hälsovård i tredje världen.
– Vi uppmanar WHA att erkänna att abort utsätter kvinnor för fysiska och psykiska risker i onödan, samt till att vidta åtgärder som skyddar kvinnor från abort och förbättrar kvinnors hälsovård, säger Scott Fischbach, verksamhetschef för MCCL GO.

Källor: WHO (www.who.int) och LifeSiteNews (www.lifesitenews.com)