Fortsatt EU-stöd till forskning på embryonala stamceller

26 november 2013
Europaparlamentet godkände förra veckan Horisont 2020, EU:s nya ramprogram för forskning och innovation, som ger fortsatt stöd till vissa forskningsprojekt med mänskliga embryonala stamceller.

Även om det nya programmet behåller tidigare riktlinjer för stamcellsforskning, t.ex. att projekt inte främjas om de innebär att embryon omedelbart dör, kan forskare använda stamceller som erhållits tidigare.

Före omröstningen om Horisont 2020 vädjade kommissionen för EU:s biskopskonferenser (COMECE) till ledamöterna i Europaparlamentet att utesluta forskning på mänskliga embryonala stamceller från all EU-finansiering. "Framgången för det senaste medborgarinitiativet En av oss bör övertyga EU-parlamentet om att stoppa finansiering av forskning som kräver att mänskliga embryon förstörs. EU bör inte ignorera nästan 1,9 miljoner EU-medborgare, som har undertecknat initiativet", skriver COMECE.

COMECE påpekar i sin skrivelse att Horisont 2020 främst avser att öka kvalitetsnivån inom europeisk forskning. Resultaten från embryonal stamcellsforskning ser COMECE som ”en besvikelse” som inte har uppfyllt kliniska löften. Förra årets Nobelpris i medicin gick till en forskningsmetod som gjort det möjligt att använda alternativ till mänskliga embryonala stamceller, och COMECE föreslår att EU bör välja att främja forskning på alternativa, mer lovande och mindre kontroversiella källor till embryonala stamceller.
– Vi måste slutligen inse att embryonal stamcellsforskning inte har gett några resultat och inga terapeutiska framgångar. Därför har privata investerare hoppat av denna forskning för länge sedan. Forskning på adulta stamceller är mycket mer framgångsrik och etiskt godkänt. Att mänskliga embryon dödas måste till slut stoppas politiskt. Medborgarinitiativet En av oss får inte ignoreras, vi kommer kritiskt att följa upp forskningsprogrammets utbetalningar, skriver EU-parlamentsledamot Ewald Stadler från Österike i ett pressmeddelande.

Källor: Aktion Lebensrecht für Alle (www.alfa-ev.de) och COMECE (www.comece.org)