Frankrike tillåter embryonal stamcellsforskning

12 augusti 2013
Den franska riksdagen röstade i juli för ett lagförslag som tillåter forskning på mänskliga embryon och mänskliga embryonala stamceller.

Villkoren för tillståndet är att forskningsprojektet måste vara vetenskapligt relevant och fokuserat på medicinsk utveckling. Dessutom får det inte finnas några alternativ för att komma fram till det önskade resultatet.

Hittills har man i Frankrike genom en lag som antogs 2004, förbjudit forskning på embryonala stamceller, och möjligheter för undantag har forskare beskrivit som helt otillräckliga och en stor nackdel för forskning i Frankrike.

Källa: Deutsches Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de)