Hollande planerar nytt lagförslag om dödshjälp

08 januari 2013

Frankrikes president François Hollande planerar att presentera ett nytt lagförslag om dödshjälp, som öppnar för assisterat självmord, i juni.


En etikkommission har de senaste fem månaderna genom offentliga debatter tagit reda på den franska allmänhetens uppfattning om dödshjälp och har enligt Hollande kommit fram till att den nuvarande lagen från 2005 inte tillgodoser "alla legitima intressen för människor med allvarliga och obotliga sjukdomar".

I det nya lagförslaget ämnar François Hollande fastställa villkoren för tillämpning av livsslutsdirektiv och definiera villkoren för en obotligt sjuk person som medvetet efterfrågar hjälp vid självmord. Dessutom bör det, enligt presidenten, övervägas hur döendet kan ske så värdigt som möjligt när patienten eller anhöriga har beslutat om att behandling skall avbrytas.

Den franska nationalförsamlingen avslog 2009 ett lagförslag, som skulle ha gett straffrihet vid dödshjälp, men redan under sin valkampanj förespråkade François Hollande dödshjälp för obotligt sjuka, som uttryckligen vill avsluta livet. Den franska lagen från 2005 förbjuder dödshjälp, men läkare kan begränsa behandlingar av obotligt sjuka eller avbryta den helt om patienten önskar. Etikkommissionen under ledning av läkaren Didier Sicard uttrycker sig försiktigt om dödshjälp i en ny rapport och förespråkar istället debatt om assisterat självmord och förbättrad utbildning för läkare inom palliativ vård.

Källa: Deutsches Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de)