Ingen tvångsabort för brittisk psykiskt sjuk kvinna

14 januari 2013
En brittisk domstol har avslagit en begäran om tvångsabort för en psykiskt funktionshindrad kvinna, med motiveringen att kvinnan har rätt att ta egna beslut.

Kvinnan som är gravid i 18:e veckan har sicklecellanemi, en genetisk sjukdom, som orsakade en rad slaganfall under kvinnans tidiga barndom med hjärnskador som följd. Fallet togs till domstol av en grupp läkare som en "brådskande" situation eftersom de vill att kvinnan gör abort. Domaren vid Court of Protection, den instans som beslutar om tillsättning av god man, har dock avslagit abortbegäran och säger att även om mamman inte kan ta hand om barnet har samhället den möjligheten, och att det är till kvinnans bästa att låta henne fortsätta graviditeten.

Domaren sade vidare att även om personer med psykiska funktionshinder inte kan delta i domstolsförhandlingar för egen räkning, kan de mycket väl ha förmåga att ta djupt personliga beslut om hur de vill leva sina liv.
– Det kan omfatta beslut om ens egen vård inklusive abort. Jag anser att hennes begränsade mentala funktion inte har någonting att göra med frågan om en graviditet bör fortsätta bara för att hon inte har möjlighet att ta hand om barnet när det är fött. Samhället har perfekta förutsättningar att hantera detta, säger domaren till den brittiska tidningen The Independent.

Källa: LifeSiteNews (www.lifesitenews.com)