Internationellt bistånd misstänks bidra till övergrepp i indiska massteriliseringsläger

14 mars 2013
Regeringar och internationella biståndsorgan som finansierar massteriliseringsläger i Indien anklagas för att blunda för de grova människorättskränkningar som sker i en hänsynslös strävan att sänka Indiens födelsetal.

Respekt rapporterade nyligen om ett stort antal nyopererade indiska kvinnor som lagts medvetslösa på ett fält utanför staden Malda i distriktet Västbengalen efter en massterilisering. Enligt indiska människorättsaktivister är det som skett ingenting ovanligt.
– Sådana läger förekommer nu i hela landet på grund av att räkenskapsårets slut den 31 mars närmar sig, vilket sätter press på hälso- och sjukvårdspersonal att uppfylla sina steriliseringskvoter. Vi kommer se en ständig ström av skadade och döende kvinnor som följd, säger Kerry McBroom, amerikansk människorättsadvokat vid Human Rights Law Network (HRLN) i Delhi.

Även om man i Indien officiellt förnekar att ha mål för antalet steriliseringar är kvoterna i själva verket fastlagda av lokala hälsoadministratörer, menar Kerry McBroom. Till exempel bestämde tjänstemän i stadsdelen Rajasthan att sterilisera en procent av befolkningen 2011. För att uppfylla målet erbjuds mobiltelefoner till män som genomgår sterilisering och lotter för bilar, motorcyklar och kylskåp till alla som går med på att steriliseras. Dessutom får så kallade hälsoaktivister (ASHA workers) betalt för varje person de tar med sig till steriliseringslägret.
– ASHA workers är bara andra kvinnor i byn. De är i regel inte motiverade av ideologi eller befolkningskontroll men de är definitivt motiverade av incitament. Precis som alla andra kvinnor i byarna försöker de överleva, säger Kerry McBroom.

Förra året anmälde HRLN övergreppen till Indiens Högsta domstol, som beordrade delstatsregeringar att vidta omedelbara åtgärder för att reglera steriliseringsvillkoren och avsluta tvångsåtgärder, samt kompensera kvinnor, som drabbats av komplikationer till följd av undermåliga metoder, och anhöriga till offer för misslyckade operationer. HRLN menar att det bortsett från domen är svårt att se hur indiska kvinnor kommer att behandlas bättre, så länge deras fertilitet knyts till bistånd. Tiotals miljoner dollar från FN:s befolkningsfond USAID, Storbritannien, Världsbanken och andra befolkningskontrollorgan strömmar in i indiska program, vilkas främsta syfte är att minska fertiliteten. Ett USAID-dokument från 2008 diskuterar t.ex. genomgående befolkningspolitiken i delstaten Uttar Pradesh, med främsta målet att minska statens fruktsamhetstal 4,3 till 2,1 år 2016. Det är knappast förvånande att 450 000 kvinnor i delstaten steriliseras varje år, de flesta av dem på statligt sponsrade läger, skriver amerikanska nyhetstjänsten LifeSiteNews.
– UNFPA, Världshälsoorganisationen och alla delstatsregeringar vet om dessa övergrepp. De bryr sig inte, säger Devika Biswas, som arbetar för HRLN.

Källa: LifeSiteNews (www.lifesitenews.com)