Irland förtydligar abortlag

08 januari 2013
Irlands regering planerar att införa ny lagstiftning för att förtydliga att abort skall tillåtas om en kvinnas liv är i fara, meddelade hälsominister James Reilly kort före jul.

Uppståndelsen efter nyheten om Savita Halappanavars död efter komplikationer av ett missfall har nu lett till att Irlands regering planerar att införa en ny lagtext för att klargöra att abort tillåts när en kvinnas liv – men inte hennes hälsa – är i fara. Regeringen agerar efter att en rapport från en expertgrupp om abort presenterats, beställd efter en dom av Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Det nya lagförslaget följer krav från abortförespråkare som anser att Irlands abortlagstiftning är ett "hot mot kvinnors liv" trots att Irland har världens lägsta mödradödlighet.

Hälsominister James Reilly är medveten om de starka känslorna kring abortfrågan men anser att regeringen har skyldighet att se till säkerheten för gravida kvinnor i Irland.
– För detta ändamål kommer vi att klargöra lagstiftningen och riktlinjerna för behandling av en kvinna vars graviditet medför ett hot mot hennes liv. Vi kommer också att klargöra vad som är lagligt för vårdpersonalen, som måste tillhandahålla denna vård samtidigt som de måste ta full hänsyn till det ofödda barnets rätt till liv. Lagen kommer att utarbetas i enlighet med ett utslag i högsta domstolen 1992 i det s.k. "x-fallet" , vilket tillåter abort när kvinnans liv är i fara – även om hon hotar att begå självmord, sade han i ett uttalande.

Uttalandet besvarades snabbt av de fyra katolska ärkebiskoparna i Irland:
– Om det som föreslås skulle bli lag kommer jämvikten mellan mammans och hennes ofödda barns lika rätt till liv i Irlands gällande lagstiftning och medicinsk praxis i grunden att förändras. Det skulle bana väg för direkt och avsiktligt dödande av ofödda barn. Detta kan aldrig vara moraliskt berättigat under några omständigheter, förklarade biskoparna.

Niamh Uí Bhriain från irländska Life Institute misstänker att den plötsliga entusiasmen för abortlagstiftning uppstått som en överenskommelse mellan regeringspartierna Fine Gael och Labour, för att Labour skulle gå med på att driva igenom de ekonomiska åtstramningar som Fine Gael inte kan driva igenom ensamma.
– De har gjort en överenskommelse: "om ni röstar igenom vår ekonomiska lagstiftning ger vi er abort", säger hon till LifeSiteNews.

Källor: CNN (edition.cnn.com) och LifeSiteNews (www.lifesitenews.com)