Irland tillåter abort i vissa fall

12 augusti 2013
I Irland har både parlamentet och senaten drivit genom en ny lag som tillåter abort under samtliga nio graviditetsmånader när mammans liv är i fara, framför allt om hon hotar att begå självmord.

I juli röstade Irlands parlament med 127 röster mot 31 för en ny lagstiftning, som tillåter abort under hela graviditeten om mammans liv är i fara eller om hon hotar med självmord. Samma vecka bekräftades lagförslaget i senaten i en omröstning som slutade med 41 röster mot 15.

Regeringens beslut att driva igenom den nya abortlagen har kritiserats hårt och kallats för "förräderi mot ofödda barn, ett svek mot givna löften till väljarna att inte legalisera abort och ett svek mot det irländska folket". Fem parlamentsledamöter i det regerande partiet Fine Gael vägrade att rösta mot sitt samvete och har därför uteslutits från partiet.
– Premiärminister Enda Kenny agerade på ett enväldigt och mobbande sätt och har trampat på samvetsrättigheten genom att neka fri omröstning inom partiet i en fråga som är djupt kopplad till samvetet, säger Niamh Uí Bhriain från irländska Life Institute.

Den nya lagen tillkom delvis som reaktion på ett uppmärksammat dödsfall, då Savita Halappanavar dog av blodförgiftning på Galways universitetssjukhus i höstas när hon var gravid i vecka 17.  Abortförespråkare hävdade att abort skulle ha räddat hennes liv, men att hon hade nekats abort enligt irländsk lag. En senare undersökning visade att antagandet var fel, men kritikstormen i internationella medier pressade lagstiftarna att ta steget mot att tillåta abort.

Ett katolskt sjukhus i Dublin har kungjort att de inte kan följa den nya lagen, eftersom det skulle strida mot sjukhusets katolska vision och institutionella karaktär.
– Mater Misericordiae universitetssjukhus kan inte utföra aborter eftersom det går emot sjukhusets etik. Frågan är bredare än bara abort. Vad som händer är att hälsoministern, James Reilly, säger att sjukhus inte har rätt till en egen grundsyn, säger p. Kevin Doran, som är ledamot i sjukhusets styrelse.

De båda organisationerna Life Institute och Youth Defence hade begärt att lagförslaget skulle behandlas i en folkomröstning i enlighet med artikel 27 i Irlands grundlag.
– Det här handlar inte bara om abort, det handlar om demokrati och om att låta folket bestämma om denna enormt viktiga fråga. Enligt en aktuell opinionsundersökning stödjer så många som 86 procent folkets rätt att avgöra frågan genom folkomröstning, säger Niamh Uí Bhriain.

Källa: LifeSiteNews (www.LifeSiteNews.com)