Kinas läkarförening kräver krafttag mot kollegor som agerar oetiskt

05 september 2013
Den kinesiska regeringen och landets läkarförbund har krävt livslångt yrkesförbud för läkare som dömts för oetiskt beteende. 

I Kina har det de senaste månaderna framförts anklagelser mot fler än 500 läkare som har tagit emot mutor från det franska farmaceutföretaget Sanofi-Aventis under 2007 och mot läkare som misstänkts ha deltagit i handel med spädbarn. Det är den kinesiska läkarföreingen som företräder 2,1 miljoner praktiserande läkare, som nu kräver krafttag mot kollegor som upptäcks ha agerat oetiskt.

Den nationella hälso- och familjeplaneringskommissionen – som också förvaltar Kinas ettbarnspolitik – säger att man kommer att samarbeta med rättsliga myndigheter för att utreda mutor, svartlista företag och privatpersoner som erbjuder mutor samt bestraffa korruption med åtal eller återkallande av yrkeslegitimationen.

Handel med barn är mycket lukrativt i Kina, delvis på grund av brist på barn pga. ettbarnspolitiken; det uppskattas att mellan 20 000 och 40 000 barn stjäls varje år. För några veckor sedan avslöjades förlossningsläkaren Zhang Shuxia i Fuping i Shaanxiprovinsen, som hade satt i system att säga till föräldrar att deras nyfödda barn var dödfött, obotligt sjukt eller funktionshindrat medan barnen i själva verket gavs till människosmugglare.
– En lag från 1999 kräver att vårdpersonal utvärderas och att läkare granskas vartannat år men lagen följs dåligt, säger Deng Liqiang, läkarföreningens jurist till Beijing Times.

Källor: BioEdge (www.bioedge.org) och China Daily (usa.chinadaily.com.cn)