Långvarig användning av p-piller fördubblar risken för glaukom, enligt studie

20 november 2013
På de amerikanska ögonspecialisternas årsmöte, American Academy of Ophthalmology, i New Orleans denna vecka presenterades en aktuell studie som visar att kvinnor som tagit p-piller längre än tre år har dubbelt så stor risk att drabbas av glaukom, en av de främsta orsakerna till blindhet, vilket uppskattningsvis 60 miljoner människor i hela världen lider av.

Studien, ett samarbete mellan universitetet i San Francisco, Duke University School of Medicine i North Carolina och universitetssjukhuset i Nanchang i Kina, är den första som noterat en ökad risk för glaukom hos kvinnor som har använt p-piller längre än tre år. I undersökningen ingick 3 406 kvinnor från USA som var 40 år eller äldre. Kvinnor som hade använt p-piller, oavsett vilken sort, längre än tre år hade 2,05 gånger större risk att också rapportera att de har glaukom, även kallat grön starr.
– Gynekologer och ögonläkare bör vara medvetna om det faktum att p-piller kan spela roll i glaukomets sjukdomar, och de bör uppmana patienterna att få sina ögon undersökta för glaukom om de också har andra riskfaktorer, varnar Shan Lin, professor i klinisk oftalmologi vid universitetet i San Francisco, som ledde studien.

Även om studiens resultat inte bevisar p-pillers samband med glaukom, visar den att långvarig användning kan utgöra en potentiell riskfaktor för glaukom tillsammans med andra befintliga riskfaktorer som etnicitet, ärftlighet, tidigare ökat tryck i ögat eller befintliga synfältsdefekter. Andra studier inom området har även de visat att östrogen kan spela en betydande roll i uppkomst och utveckling av glaukom.

Källor: EurekAlert (www.eurekalert.org) och The Daily Telegraph (www.telegraph.co.uk)