Markant felrapportering av abortskäl i Storbritannien

27 februari 2013
I Storbritannien förekommer mer än tio gånger fler aborter pga. läppspalt än vad som registreras i statistiken från brittiska hälsodepartementet, enligt nätverket Eurocat.

Eurocat är ett europeiskt nätverk som registrerar medfödda missbildningar i drygt 20 europeiska länder. De har kommit fram till att antalet aborter pga. mindre missbildningar som klumpfot och läppspalt, vilket lätt åtgärdas genom ett kirurgiskt ingrepp, är underrapporterat i den officiella statistiken. Mellan 2006 och 2010 förekom i England och Wales enligt Eurocat 205 aborter pga. klumpfot medan officiella uppgifter anger ett mycket lägre antal, samt 157 aborter för läpp-och gomspalt där endast 14 är registrerades hos landets hälsomyndighet. Officiella siffror visar att det bara har skett fem aborter pga. klumpfot 2002, det sista året som klumpfot registrerades som en separat kategori.

Joan Morris, samordnare för Eurocat i Storbritannien och professor i medicinsk statistik vid Queen Maryuniversitet i London, säger att de också funnit att antalet aborterade barn pga. Downs syndrom 2010 var nästan dubbelt så stort jämfört med det officiella registret (886 respektive 482).
– Barn aborteras pga. Downs och det skrivs inte ner i registret. Om de inte kan göra det för Downs, varför skulle de för läppspalt?, säger hon till tidningen The Sunday Times

Skillnaderna beror på uppgifternas källor: Eurocat får uppgifter när ett foster har identifierats med en missbildning av specialister vid ultraljud och efter provtagning vid genetisk testning, medan hälsodepartmentet får uppgifterna från de blanketter läkare måste fylla i när de utför aborter. Enligt The Daily Telegraph finns det dem som menar att läkare inte alltid anger verkliga abortorsaker för att antingen skona mammans känslor eller för att undvika kontroverser. En talesman för hälsodepartementet meddelar att man är medveten om en påtaglig skillnad i statistiken och att man undersöker detta närmare, skriver The Daily Telegraph.

Källa: The Daily Telegraph (www.telegraph.co.uk)