Markant ökad risk för bröstcancer efter abort, visar ny metastudie

04 december 2013
En ny kinesisk studie belyser det faktum att förekomsten av bröstcancer i landet har ökat i en alarmerande takt de senaste 20 åren, samtidigt som ettbarnspolitiken lett till ett stort antal aborter. Studien pekar på att abort är den främsta orsaken till ökningen av bröstcancer.

Studien A meta-analysis of the association between induced abortion and breast cancer risk among Chinese females publicerades förra månaden i den internationella facktidskriften Cancer Causes and Control. Den utfördes under ledning av Yubei Huang vid institutionen för epidemiologi och biostatistik vid universitetssjukhuset Tianjin i Kina, och går igenom 36 engelska och kinesiska studier, som undersökt samband mellan abort och bröstcancer. Författarna konstaterar att den totala risken för bröstcancer ökar i takt med antalet aborter; efter en abort ökar risken med 44 procent, efter två med 76 procent, och efter tre aborter med 89 procent.

Eftersom kinesiska kvinnor historiskt haft lägre förekomst av bröstcancer än kvinnor från väst är forskarna förbryllade över resultaten som visar att bröstcancer i Kina ökat i en alarmerande takt de senaste 20 åren, parallellt med att kommunistpartiets ettbarnspolitik, skriver de. Ettbarnspolitiken leder ofta till att kvinnor som överträder sin barnkvot tvingas till abort, och över 336 miljoner barn har aborterats i Kina sedan 1980-talet.

Författarna anser att deras resultat ligger i linje med vad Joel Brind, professor i endokrinologi vid Baruch College, City University i New York, kom fram till i en metaanalys 1996, nämligen att kvinnor har en 30 procents större risk att utveckla bröstcancer efter abort. Joel Brind menar att abortförespråkare bör se allvarligt på denna forskning, eftersom den visar hur miljontals kvinnor i Asien påverkats negativt av vad de kallar ett "säkert" förfarande.
– Inte bara bekräftar studien de tidigare resultaten från 1996, de nya resultaten är dessutom ännu starkare, säger han till nyhetstjänsten LifeSiteNews.

Den kinesiska studien ligger även i linje med två liknande studier från i våras, en som publicerades i facktidskriften Indian Journal of Community Medicine (DOI: 10.4103/0970-0218.112440), som kom fram till en sexfaldigt ökad risk för bröstcancer bland indiska kvinnor som gjort abort, jämfört med dem som inte gjort abort. Den andra studien kom från Bangladesh och publicerades i facktidskriften Journal of Dhaka Medical College (dx.doi.org/10.3329/jdmc.v22i1.15628) och kom fram till att kvinnor som gjort abort hade en 20-faldig ökning av risken för bröstcancer, jämfört med kvinnor som inte gjort abort.

Reggie Littlejohn, ordförande i organisationen Kvinnors rättigheter utan gränser, menar att forskningen visar "ännu ett brott mot de mänskliga rättigheterna i samband med Kinas ettbarnspolitik".
– Kvinnorna i Kina måste stå ut med sena tvångsaborters enorma trauma, att deras barn tas ifrån dem och sedan år senare får de bröstcancer, som tar deras hälsa och till och med deras liv ifrån dem, säger hon till LifeSiteNews.

Källa: LifeSiteNews (www.lifesitenews.com)