Medborgarinitiativet En av oss når sitt slut

05 november 2013
Namninsamlingen för medborgarinitiativet En av oss är nu färdig och nära 1,8 miljoner stödunderskrifter mot forskning på mänskliga embryon har samlats in.

Det var EU-domstolen som i oktober 2011 i fallet Brüstle vs. Greenpeace beslöt att det inte går att patentera forskningsmetoder som innebär att stamceller tas från mänskliga embryon, om embryot sedan förstörs. Med detta domslut som grund startade en rad europeiska pro life-organisationer gemensamt kampanjen En av oss med målet att till 1 november samla minst en miljon namnunderskrifter för att förbjuda EU-finansiering av forskning som innebär att mänskliga embryon förstörs. Initiativet vill även motverka att EU:s utvecklingsbistånd går till abortfrämjande organisationer.

EU:s medborgarinitiativ går ut på att samla in minst en miljon underskrifter från minst sju länder, och varje medlemsland har ett minimumkrav på antalet underskrifter. Lyckas det tas frågan upp till diskussion i EU-kommissionen för eventuell lagstiftning. En av oss, ett av de allra första medborgarinitiativen, har nu kommit till sitt slut och samlat nära 1,8 namnunderskrifter, och 18 länder har nått minimumkravet.

Det står EU-kommissionen helt fritt om man kommer att följa uppmaningen bakom En av oss, men ett framgångsrikt initiativ sätter en viss press på politiker och gör frågan aktuell. Arrangörerna bakom En av oss hoppas att initiativet kommer att övertyga kommissionen om att många EU-medborgare anser att rätten till liv är en central fråga för många väljare.

Källa: BioEdge (www.bioedge.org)