Nära hälften av alla ivf-embryon kasseras i Storbritannien

14 januari 2013
I Storbritannien har över 3,5 miljoner mänskliga embryon skapats för in vitro-fertilisering sedan 1991. Nästan hälften har kastats bort.

Enligt den brittiska myndigheten för fertilitetsfrågor The Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA) har över 3,5 miljoner mänskliga embryon skapats sedan augusti 1991. Av dessa resulterade endast 7 procent, 235 480, i lyckade implantationer medan 840 000 sparades för framtida bruk, mer än 2 000 sparades för donering och nästan 5 900 lades undan för vetenskaplig forskning. Nästan 1,4 miljoner embryon implanterades i hopp om graviditet, men färre än ett av sex embryon resulterade i graviditet. Nästan 1,7 miljoner kasserades oanvända och ytterligare 23 480 sparade embryon kasserades.
– Ivf innebär att fler embryon skapas än som överförs till patienten, så att de bästa kan väljas för att starta graviditeten. De som kastas behövs inte längre av den enskilda eller paret för behandling. Under dessa omständigheter kan de välja att donera embryon till ett forskningsprojekt, ett annat par eller be kliniken att förstöra dem, förklarar en talesman från HFEA.

Källa: Genetics and Society (www.geneticsandsociety.rsvp1.com)