Norska husläkare får samvetsfrihet

07 oktober 2013
Av ett samarbetsavtal mellan de nya norska regeringspartierna och Kristelig Folkeparti framgår, att husläkare kommer att få rätt till samvetsfrihet.

I överenskommelsen mellan partierna heter det att reservationsmöjlighet skall ges till husläkare efter dialog med läkarförbundet.
– Detta är en stor dag först och främst för patienterna, för en av de viktigaste patienträttigheterna är att hälso- och sjukvårdspersonalens etiska integritet blir tillvaratagen. Det är en patienträttighet som nu lyfts upp, säger läkaren Eilif Haaland, som har kämpat för rätten för läkare att inte behöva medverka vid eller remittera till abort.

Frågan har diskuterats sedan hösten 2011 när hälsovårdsministeriet skickade ut en skrivelse där det klargjordes att husläkare inte bör tillåtas att vägra hänvisa till behandling som strider mot läkarens eget samvete, som t.ex. abort och insemination för lesbiska. I juni i år enades det norska läkarförbundets landsmöte om att allvarliga samvetsskäl som rör liv och död skall kunna utgöra underlag för läkares reservationsmöjlighet vid remiss och behandling så länge läkarens samvetsfrihet inte inskränker på patienters lagliga rättigheter och patienter förses med god information.

Källa: Dagen (www.dagen.no)