Ny dansk lag gör det lättare att sterilisera psykiskt funktionsnedsatta

05 juni 2013
Danska folketinget har antagit en ny lag som gör det lättare för personer som så önskar att bli steriliserade. Lagen gör det även lättare att permanent sterilisera utvecklingsstörda och psykiskt sjuka, vilket kritiker befarar kommer att öppna för att funktionshindrade kan försättas i situationer där de inte kan bedöma vad som är deras eget bästa. 

Den danska hälsoministern Astrid Krag och Riksförbundet för utvecklingsstörda är positiva till lagändringen, eftersom de menar att det i vissa fall kan anses vara bäst för utvecklingsstörda och psykisk sköra människor att inte få barn. Enligt kommentarerna till det nya lagförslaget kom önskan om enklare steriliseringsregler speciellt från familjer med utvecklingsstörda. Astrid Krag anser att lagen skyddar även dem som kanske inte fullt ut förstår vad det innebär att steriliseras:
– Det är viktigt att unga människor blir delaktiga i beslutet. Och för att se till att detta händer, införs ett erbjudande om ett klargörande samtal som syftar till att göra de utvecklingsstörda fullt medvetna om steriliseringens konsekvenser, säger hon till Berlingske Tidende.

Det Etiske Råd, folketingets rådgivande organ för etiska frågor inom hälsa och bioteknik, har ingen officiell ståndpunkt. Rådets vice ordförande, Ester Larsen, kallar i en artikel i Berlingske Tidende situationen "en känslig balans mellan respekt för autonomi och skydd för utsatta människor som är oförmögna att ta hand om sina egna intressen".

Enligt Berlingske Tidende sökte 117 ungdomar med psykiska funktionshinder tillsammans med sin vårdnadshavare tillstånd till sterilisering 2009-2011. I 41 av fallen fick de avslag och i stället rådet att undvika graviditet med p-piller. Lene Koch, professor vid institutionen för folkhälsa vid Köpenhamns universitet, går i en artikel i Kristeligt Dagblad igenom de olika argumenten för och emot den nya lagen. Hon beskriver hur många psykiskt funktionshindrade inte kan bära föräldraansvaret och hur sannolikheten därför är stor att barnet tas ifrån dem, varför vissa anser att det kan vara bäst för samhället och barnet att den funktionshindrade aldrig blir gravid. Samtidigt påpekar hon att sterilisering är ett mycket allvarlig irreversibelt ingrepp i människokroppen. Sterilisering av utvecklingsstörda och psykiskt sjuka är ett uttryck för ett patriarkalt samhälle, menar Lene Koch: "vi vet bättre än du. Vi kommer inte att lämna de beslut som påverkar ditt liv åt dig själv, eftersom du inte är smart nog att överse vad du kommer att ångra om några år.
– Samhället får inte pressa människor som är lite annorlunda att steriliseras, men vi får heller inte vara rädda för att ge psykiskt funktionshindrade och psykiskt svaga råd och förklara för dem att det kan vara oansvarigt att de får barn. Vi har alltför svårt i dag att säga till människor som befinner sig i den existentiella marginalen, att de kanske måste tänka igenom vad de gör när de får barn – särskilt om ett redan har tagits ifrån dem. Enligt min åsikt har vi av rädsla för att upprepa historien grävt ner oss alltför djupt i ett dike, där vi tror att det är fel att säga att vissa människor bör överväga att inte få barn. Vi måste kunna diskutera offentligt vad ett gott föräldraskap innebär och om det verkligen är en kränkning av rättigheter att avråda vissa människor från att bli gravida, säger Lene Koch.

Källor: Kristeligt Dagblad (www.etik.dk) och Berlingske Tidende (www.b.dk)