Ny ivf-metod för embryon med "tre föräldrar" inte säker, varnar biologer

23 september 2013
I en nyligen publicerad artikel i tidskriften Science ifrågasätts säkerheten med en ivf-metod som ska förhindra mitokondriella sjukdomar. 

Artikeln i tidskriften Science, som skrivits av forskare från Europa, USA och Australien, sammanfattar olika studier som visar negativa effekter av mitokondrieutbyte på apor och möss. (DOI: 10.1126/science.1237146) Metoden för mitokondrieutbyte för människor väntas införas i Storbritannien nästa år, och har redan använts i USA. Den innebär att man använder ett donerat ägg som man tar bort cellkärnan från, så att endast delarna runt cellkärnan finns kvar i ägget. Ett ägg från den avsedda mamman töms sedan på cellkärnan, och denna cellkärna sätts över i det donerade ägget. Detta görs för att inte överföra DNA från de så kallade mitokondrierna, det material som omgärdar cellkärnan, och som kan föra vidare vissa genetiska sjukdomar.

Den brittiska myndigheten för fertilitetsfrågor HFEA har tidigare förklarat metoden för säker. Enligt artikeln i Science har man dock funnit "förändrad respiratorisk metabolism och minskad prestations-, inlärnings och undersökningsförmåga hos hanar" när metoden prövades på möss. Även när metoden testades på bananflugor visade det sig att hanar blev infertila och fick förändrat åldringsmönster. Anledningen till biverkningarna är, enligt artikelförfattarna, att samspelet mellan mitokondriernas DNA och cellkärnans DNA markant förändras genom att de inte helt går ihop.
– Vi menar att dessa forskningsresultat behöver diskuteras igenom noga av den behöriga myndigheten innan beslut fattas om att tillämpa metoden kliniskt, säger medförfattaren Damian K. Dowling, biolog vid Monashuniversitetet i Australien till ABC News.

Källor: BioEdge (www.bioedge.com) och ABC News (www.abc.net.au)