Nyfödda minns ord från före födseln

02 september 2013
En ny studie från Helsingfors universitet visar att nyfödda barn lär sig och minns ord som de hört upprepade gånger under den sista tredjedelen av graviditeten.

Tidigare forskning visar att barn reagerar olika på ljud de känner igen sedan graviditeten och ljud de inte tidigare har hört. Forskningsledaren Eino Partanen vid enheten för kognitiva hjärnstudier vid beteendevetenskapliga institutionen på universitetet i Helsingfors ville se vilka andra språkliga ledtrådar ett foster kan plocka upp i livmodern. Med EEG-sensorers hjälp har de nu upptäckt bevis för att det barnet har hört i livmodern kan ge ett bestående intryck. "Prenatala upplevelser har en märklig inverkan på hjärnans auditiva sorterande noggrannhet, vilket till exempel kan stödja språkinlärning under spädbarnstiden", skriver författarna i sin studie, som publicerats i facktidskriften PNAS. (doi: 10.1073/pnas.1302159110 PNAS August 26, 2013)

I studien ingick 33 mammor i den sista tredjedelen av graviditeten, varav hälften var kontrollgrupp. Övriga spelade upp en särskild tonföljd på en cd för sina ofödda barn. Inspelningen innehöll det i finskan meningslösa ordet "tatata" blandat med musik. Ordet ändrades regelbundet en aning i uttal, betoning, ton och betoning av stavelser. Fostren som lyssnat på inspelningen visade ökad hjärnaktivitet när de hörde ordet efter födseln, medan barnen i kontrollgruppen inte visade ändrad hjärnaktivitet.

Forskarna menar att studien visar hur oföddas erfarenheter på ett anmärkningsvärt sätt påverkar hjärnans förmåga att uppfatta ljudmässiga skillnader. "Det kan vara möjligt att stödja tidig auditiv utveckling och eventuellt kompensera för svårigheter av genetisk karaktär såsom språkstörning eller dyslexi", skriver författarna. De påpekar också att det kan betyda att barn är sårbara för skadliga akustiska effekter: ”onormal, ostrukturerad, och ny ljudstimulering".

Källor: Los Angeles Times (www.latimes.com) och LifeSiteNews (www.lifesitenews.com)