Nytt europeiskt samarbete mot utvidgning av dödshjälp i Europa

20 november 2013
I Belgien såväl som i resten av Europa tilltar oron över den till synes kontinuerliga utvidgningen av dödshjälp, senast det belgiska parlamentets övervägningar att tillåta dödshjälp för barn och dementa. Ett konkret resultat av oron är en ny, europeisk sammanslutning mot dödshjälp, Euthanasia Prevention Coalition Europe.

Tidigare denna månad uppmanade 16 barnläkare från olika sjukhus i Belgien, i ett öppet brev som publicerades i dagstidningarna Le Soir och Morgen, landets senat att göra dödshjälp lagligt för minderåriga. De skrev bl.a.: "vVarje beslut om att avsluta en människas liv är en humanitär handling som utförs endast som en sista utväg. Varför ska minderåriga fråntas detta yttersta alternativ?"
– Vi vill verkligen kunna arbeta utan problem, men när det olyckligtvis förekommer önskemål om dödshjälp vill vi inte få problem eftersom det är olagligt. Självklart vill vi inte införa en filosofi på barn, utan vi vill helt enkelt lyssna på vad de har att säga om sitt lidande och svara på det, säger Dominique Biarent, chef för intensivvårdsavdelningen vid Drottning Fabiolas universitetssjukhus för barn i Bryssel.

Det nya förslaget har fått kristna, judiska och muslimska representanter i Belgien att för första gången tala unisont i frågan om dödshjälp. I en gemensam kommuniké uppmärksammar de det faktum att minderårigas valmöjlighet i detta går utöver deras bedömningsförmåga och därmed inskränker deras frihet. Detsamma skulle gälla för demenssjuka, som på så sätt förnekas sin värdighet. När det gäller vårdpersonal beklagar de religiösa företrädarna pressen på läkare att utföra medicinska behandlingar och menar att fokus borde sättas på de människor som faktiskt lider och inte på deras anhöriga. De religiösa företrädarna påpekar avslutningsvis att de inte kan vara del i ett tankesystem som leder till att samhällets grundvalar förstörs.

Den nya koalitionen leds av kanadensaren Alex Schadenberg som leder en liknande sammanslutning i Kanada.
– Storbritannien, Frankrike och Tyskland överväger för närvarande lagstiftning, men överväldigande bevis från länder där dödshjälp och läkarassisterat självmord är lagligt, till exempel Belgien och Nederländerna, visar bortom all tvivel, hur snabbt och enkelt dödshjälp utvidgas till andra, särskilt funktionshindrade och äldre. Uppmärksammade fall har lett till upprördhet över hela världen och till att man ser Belgien som den nya ledaren när det gäller att utnyttja dödshjälp mot dem med funktionshinder och psykisk ohälsa, säger Kevin Fitzpatrick, koalitionens samordnare, som kommer från Wales.

Källor: Euthanasia Prevention Coalition Europe (www.epce.eu), BioEdge (www.bioedge.org), La Croix (www.la-croix.com) och Gènéthique (www.genethique.org)