Ofödda barn gör igenkännbara ansiktsuttryck vid smärta

11 juni 2013
Resultaten från en ny studie leder forskare vid de brittiska universiteten Durham och Lancaster till att anta att fosters förmåga att visa "smärta" med ansiktsuttryck är en utvecklingsprocess som potentiellt skulle kunna ge läkare en fingervisning om fostrets hälsa.

Studien vidgar tidigare resultat och visar att ansiktsuttryck hos friska foster utvecklas och blir mer komplexa under graviditetens gång för att så småningom bli igenkännbara. Fyrdimensionella ultraljudsbilder av 15 friska foster visar att de utvecklas från att vid 24 graviditetsveckor göra väldigt enkla endimensionella uttryck, som att röra på läpparna och forma ett "leende", till komplexa flerdimensionella uttryck som kan kännas igen som "uttryck för smärta" vid 36 graviditetsveckor.

Forskarna menar att detta utgör en anpassningsprocess som förbereder det ofödda barnets behov att efter förlossningen kunna ge signaler om hunger eller andra behov genom grimaser eller gråt. För att undersöka fostren använde forskarna videofilmer av 4D-ultraljud, och observerade upprepade ansiktsuttryck hos åtta flick- och sju pojkfoster mellan 24 och 36 graviditetsveckor. I vecka 24 visade fostren sällan de ansiktsrörelser man kopplar ihop med smärta, som att sänka ögonbrynen, rynka näsan och dra på munnen. I vecka 36 visade de oftare en kombination av minst fyra rörelser, vilket gav intrycket att de då kan visa smärta.
– Det är viktigt för spädbarn att kunna visa smärta så snart de är födda så de kan kommunicera ångest eller smärta, och våra resultat visar att friska foster "lär sig" att kombinera nödvändiga ansiktsrörelser innan de föds. Detta tyder på att vi kan bestämma den normala utvecklingen för ansiktsrörelser och eventuellt också identifiera onormal utveckling, vilket skulle kunna ge ytterligare en medicinsk indikation på det ofödda barnets hälsa, säger forskningsledaren Nadja Reissland vid institutionen för psykologi i Durham.

Hon säger vidare att det ännu inte är klart om foster faktiskt kan känna smärta.
– Vi vet inte heller huruvida ansiktsuttryck relaterar till hur de mår. Vår forskning visar att uttrycket av fostrets ansiktsrörelser är en utvecklingsprocess som verkar vara relaterad till hjärnans mognad snarare än till känslor, säger Nadja Reissland.

Nu hoppas man att ytterligare forskning ska kunna visa om ansiktsuttryckets utveckling fördröjs om foster upplever ohälsosamma förhållanden i livmodern, som rökning och alkohol, eller om de behandlas invasivt innan de föds.

Källa: Lancaster University (news.lancs.ac.uk)