Omtalat ”abortdödsfall” i Irland skedde pga. brister i grundläggande vård

15 oktober 2013
För snart ett år sedan avled gravida Savita Halappanavar på Universitetssjukhuset Galway i Irland efter en blodförgiftning, vilket väckte uppmärksamhet världen över. Nu visar ännu en rapport att kvinnan inte dog pga. att hon inte fick abort utan för att sjukhuset misslyckades med att ge henne basal vård.

Savita Halappanavar, som var 17 veckor gravid, dog av blodförgiftning vid universitetssjukhuset i Galway 28 oktober förra året i samband med ett missfall. Hennes död väckte global ilska, då det felaktigt tolkades som att hon hade dött som en konsekvens av Irlands lagstiftning, som inte tillåter abort. Den internationella och nationella opinionen för en ny abortlagstiftning i samband med dödsfallet ledde till att landet tidigare i år förtydligade när man får lov att avbryta en graviditet: under samtliga nio graviditetsmånader när mammans liv är i fara, framför allt om hon hotar att begå självmord.

Den senaste undersökningen av dödsfallet genomfördes av hälsomyndigheten, Health Information and Quality Authority (HIQA), som i en nyligen publicerad rapport redovisar tretton tillfällen, då vårdpersonalen missade möjligheten att rädda kvinnans liv.

HIQA:s rapport bekräftar rättsläkarens officiella undersökning, som redan tidigare i år konstaterade att dödsfallet var ett resultat av felbehandling. Enligt HIQA borde Savita Halappanavar blivit observerad var fjärde timme, inklusive kontroll av temperatur, puls, andning och blodtryck, vilket inte skedde. Vårdpersonalen upptäckte inte heller att hon hade fått en infektion och hanterade inte försämringen av hennes tillstånd, och överföring till intensivvård skedde för sent.

HIQA:s främsta slutsatser är att sjukhuset inte följde sina riktlinjer förnär en patients tillstånd håller på att försämras. Även riktlinjer som gäller vid blodförgiftning och för tidiga värkar och hinnbristning ignorerades. Viktig information om Savitas tillstånd kommunicerades inte bland de behandlande läkarna, och hon placerades på en underbemannad vårdavdelning, som inte var anpassad för hennes vårdbehov.

Inte heller den aktuella rapporten kommer fram till att en abort skulle ha räddat Savitas liv, vilket har hävdats i olika media. I stället efterfrågas ännu en gång en strategi för att säkra mödravården i hela Irland för att garantera att kvinnor får säker och högkvalitativ vård.


Källa: RTÈNews (www.rte.ie)