Påven bekräftar kyrkans hållning till abort i ny skrivelse

27 november 2013
Påven Franciskus bekräftar i sin nypublicerade apostoliska skrivelse Evangelii Gaudium att kyrkans lära om abort är konstant.

I sin apostoliska uppmaning Evangelii Gaudium (Glädjens evangelium) som sammanfattar var kyrkan står idag vad gäller evangelisation, mission och dialog med omvärlden, tar påven upp bl.a. kyrkans lära om det ofödda barnet och skriver: "Bland de utsatta som kyrkan vill bry sig om med särskild kärlek och omtanke är ofödda barn, de mest försvarslösa och oskyldiga bland oss".

Påven beklagar att det "numera görs ansträngningar att förneka dem deras mänskliga värdighet och göra med dem vad man vill, ta deras liv, och stifta lagar som hindrar att någon står i vägen för detta".

Vidare skriver påven att "ofta, som ett sätt att förlöjliga kyrkans ansträngningar att försvara deras liv, görs det försök att framställa hennes hållning som ideologisk, bakåtsträvande och konservativ. Men detta försvar av ofödda liv är nära kopplat till försvaret av varje annan mänsklig rättighet".

Påven fortsätter: "Det handlar om övertygelsen att en människa alltid är helig och okränkbar, i varje situation och i varje utvecklingsskede. Människan är ett mål i sig själv och aldrig ett medel för att lösa andra problem. När denna övertygelse försvinner, försvinner även den fasta och varaktiga grunden för de mänskliga rättigheternas försvar, som alltid utsätts för förbigående makthavares nycker".

Skrivelsen innehåller påvens mest djupgående diskussion om abort sedan han valdes tidigare i år och poängterar att det är viktigt att mer görs för att bättre "stödja kvinnor i mycket svåra situationer, där abort verkar som en snabb lösning på deras djupa ångest, speciellt när det vardande livet inom dem är ett resultat av våldtäkt eller i en situation av extrem fattigdom".

Påven skriver att sanningen om mänskligt liv kan upptäckas genom enbart logiskt tänkande, men att man från trons perspektiv på allvar blir varse abortens ondska. "Enbart logiskt tänkande är tillräckligt för att inse det okränkbara värdet av varje enskilt mänskligt liv, men om vi också ser på frågan från ett trosperspektiv ‘ropar varje övergrepp på människans personliga värdighet om hämnd till Gud och är ett brott mot människoskaparen’" citerar han sin föregångare påven Johannes Paulus II.

Källa: LifeSiteNews (www.lifesitenews.com)