Press på läkare i Nederländerna att ge dödshjälp till dementa

03 juni 2013
I Nederländerna trycker politiker på läkarföreningen att övervinna läkares betänkligheter mot dödshjälp för dementa.

Den holländska lagen som reglerar dödshjälp tillåter i klartext dödshjälp för dementa, som tidigare skrivit under ett livslutsdirektiv. Antalet dementa som får dödshjälp ökar också snabbt: 2010 var det 25 och 2011 hade det stigit till 49. Läkare är dock återhållsamma med att godkänna ansökningar från dementa, eftersom de inte är säkra på om patienten verkligen vill dö.
– Som läkare måste man förstå vad patienten verkligen vill. Kommunikation är viktigt för att som läkare inse allvaret i lidandet just då, säger en talesman för den nederländska läkarföreningen Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG).

KNMG vill nu ändra lagen så att den läkare som ger ett andra, oberoende utlåtande – vilket krävs enligt lagen – både måste träffa och kommunicera med patienten. Medicin-etiker och regeringstjänstemän anser att KNMG agerar bromskloss.
– En yrkesorganisation kan inte välja en egen lagtolkning, säger Nederländernas f.d. hälsominister, Els Borst, som genomdrev legaliseringen av dödshjälp.

Regeringen har tillsatt en arbetsgrupp för att klargöra om livsslutsdirektiv räcker för att få dödshjälp. Gruppen kommer att lägga fram sin slutsats inom sex månader.

Källa: BioEdge (www.bioedge.org)