Provrörsbefruktningens upphovsman förespråkade eugenik

15 oktober 2013
Nobelpriset i medicin eller fysiologi gavs 2010 till engelsmannen Robert G. Edwards, som låg bakom världens första provrörsbarn 1978. Han firades som mannen som hjälpt fem miljoner barn till världen, men nu kommer även fram att han förespråkade genetisk selektion av embryon, även kallat eugenik.

Robert G. Edwards, brittisk fysiolog och pionjär inom reproduktionsmedicin med specialisering på ivf, avled tidigare i år. Efter alla lovord vid nobelprisutdelningen och i samband med hans bortgång kommer nu en mörkare sida av hans gärning fram: enligt den amerikanska facktidskriften The Scientific American var Robert Edwards under flera år nyckelperson i det brittiska sällskapet för eugenik, numera kallat The Galton Institute, och i tre omgångar satt han med i sällskapets ledning. Robert Edwards målsättning var inte bara att undvika allvarliga funktionshinder; eugenik, dvs. genetisk utsortering, var för honom en möjlighet att höja kompetensnivån i samhället: "alla [vetenskapliga] metoder av potentiellt värde för att lyfta den mänskliga standarden bör övervägas, och [mänsklig reproduktiv] kloning skulle kunna bidra till detta mål genom att erbjuda talangpooler", sade han 1974.

Robert Edwards menade att ökad kontroll över människans fortplantning inte bara kunde hjälpa infertila utan också möjliggöra urval av sociala egenskaper i befolkningen, t.ex. stödde han könsselektion av sociala och inte bara medicinska skäl. När det första ivf-barnet, Louise Brown, 1993 fyllde 25, förklarade Robert Edward sambandet mellan ivf och eugenik: att utvecklingen av ivf "handlade om mer än infertilitet ... Jag ville ta reda på exakt vem som är ansvarig, om det är Gud eller om det är forskarna i laboratoriet" och hans slutsats var att det är forskarna.

Även om ivf inte i sig betyder att människors egenskaper manipuleras utanför livmodern är det en viktig metod för nutida eugeniska mål, skriver The Scientific American. Robert Edwards var medveten om det: "Snart kommer det att vara en synd att föräldrar får ett barn som bär den tunga bördan av genetisk sjukdom. Vi går in i en värld där vi måste ta hänsyn till kvaliteten på våra barn", sade han 1999.

The Scientific American konstaterar att man inte ska glömma den glädje som ivf har bidragit till för många och att ivf-industrin inte nödvändigtvis behöver gå överstyr om det finns tillräcklig insyn i den alltmer oreglerade fertilitetsbranschen. Robert G. Edwards arv bör dock sättas i perspektiv till de åsikter han företrädde: social och politisk selektion av människor. Den arrogans och grymhet inbäddade i sådana föreställningar bör tjäna som en tydlig varning om att inte låta vetenskap och samhället återigen välja den vägen, skriver The Scientific American.

Källor: The Scientific American (www.scientificamerican.com) och BioEdge (www.bioedge.com)