Rekordstort stöd för En av oss

12 november 2013
Måndagen den 11 november avslutades inräkningen av stödunderskrifterna till medborgarinitiativet En av oss. Antalet underskrifter blev nära 1,9 miljoner, vilket gör initiativet till det mest framgångsrika hittills.

Av 28 medlemsländer var det 20 som lyckades nå miniminivån för antalet underskrifter som krävs av EU-kommissionen, vilket tycks peka på att försvaret för mänskliga embryon är djupt förankrat hos Europas befolkning. Syftet med initiativet är att bekräfta att det mänskliga embryot är "En av oss" och att uppmana EU att upphöra med finansiering av verksamhet som förstör mänskliga embryon: "Att inga budgetanslag kommer att göras för att finansiera verksamhet, som förstör mänskliga embryon eller som förutsätter deras förstörelse", särskilt för "forskning som förstör mänskliga embryon, inklusive den som syftar till att få fram stamceller och forskning som innefattar användning av mänskliga embryonala stamceller" och för "abort, direkt eller indirekt, genom finansiering av organisationer som uppmuntrar eller främjar abort".

I ett pressmeddelande tackar initiativets arrangörer alla de enskilda och nationella organisationer som har organiserat kampanjer över hela Europa. Ett rekordstort antal organisationer från medlemsländerna samarbetade med initiativet för att bygga upp ett effektivt nätverk av förespråkare för människolivets värdighet, och för att föra upp budskapet till EU-nivån. I pressmeddelandet tackar arrangörerna även EU-kommissionen för deras effektiva stöd och hjälp under insamling av underskrifterna.

Arrangörerna pekar också på stödet från och samarbetet mellan de europeiska kyrkorna, och framför att det varit ”en källa till glädje och hopp att se de katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkorna förenade för att främja det gemensamma goda”.

Nu har de myndigheterna i varje medlemsland tre månader på sig att certifiera det slutliga antalet giltiga insamlade underskrifterna, och efter ytterligare tre månader kommer både EU-kommissionen och parlamentet att träffa arrangörerna för att i detalj diskutera de frågor som tas upp i initiativet. Vidare kommer EU-kommissionen att presentera ett formellt svar angående vilka åtgärder man kommer att föreslå som svar på initiativet, men kommissionen är inte skyldig att föreslå lagstiftning som går på initiativets linje.

Källa: Pressmeddelande One of us (www.oneofus.eu)