Små familjer bidrar till snabbt åldrande samhälle i Sydkorea

29 januari 2013

Sydkoreas låga födelsetal innebär att storleken på landets unga befolkning, 9-24 år, kommer att ha minskat till hälften 2060, varnar en statlig rapport.

Antalet ungdomar i Sydkorea 1980 var 14 miljoner (37 procent av befolkningen), visar folkräkningsuppgifter från ministeriet för jämställdhet och familjefrågor. Sedan dess har antalet ungdomar minskat stadigt och var förra året tio miljoner (20 procent av befolkningen). Ministeriet förutspår att antalet unga med den nuvarande demografiska utvecklingen kommer att minska till sju miljoner år 2030, sex miljoner 2050, och fem miljoner 2060.

Äldre över 60 år kommer att utgöra 39 procent av Sydkoreas befolkning år 2050, en ökning från dagens 17 procent, enligt FN: s avdelning för ekonomiska och sociala frågor.

Efter att i åratal ha främjat familjeplanering, har Sydkoreas ledning blivit alltmer oroad över det snabbt åldrande samhället. Det genomsnittliga antalet barn som en kvinna föder under sin livstid var 2011 endast 1,01, jämfört med OECD:s genomsnitt på 1,71. Stigande kostnader för välfärd och en minskande arbetsför befolkning ses som en av de allvarligaste utmaningarna Asiens fjärde största ekonomi nu står inför.

Källa: The Inquirer (newsinfo.inquirer.net)